Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2014, 36099Vergunningen

Logo Deventer
Vastgestelde omgevingsvergunning uitgebreid (Bouw, Planologische afwijking bestemmingsplan 3e graad) voor de bouw van dierenverblijven op het perceel De Botterije ong., Deventer

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 voor een ieder ter inzage ligt:

De vastgestelde omgevingsvergunning voor de bouw van dierenverblijven op het perceel De Botterije ong.

Inhoud

Als aanvulling op de dierenweide in het plangebied aan De Botterije ong. zijn diverse schuilgelegenheden voor de dieren in aanbouw. Deze bebouwing is deels ter vervanging van een vervallen stal. De schuur, voeder/klimhok, kippenhok en duiventil is gebouwd zonder omgevingsvergunning. De nieuwe bebouwing is niet in overeenstemming met de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt. Het plan is om het plangebied open te stellen voor publiek. Met deze omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan en is de bouw van de dienenverblijven mogelijk.

Inzien

De omgevingsvergunning kunt u inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

Het plangebied en de publicatietekst kunt u inzien op:

De digitale bestanden zijn beschikbaar gesteld op:

Reageren

De vastgestelde omgevingsvergunning ligt van18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 ter inzage.

U kunt tot en met donderdag 29 januari 2015 reageren.

Als u een reactie wilt geven op de omgevingsvergunning, dan dient u beroep in. Lees hieronder hoe u kunt reageren.

Omdat de het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning heeft vastgesteld kan iemand die tijdig zijn zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken, gedurende de genoemde termijn beroep instellen bij:

  • de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB ZWOLLE.

Het instellen van beroep schorst het besluit niet.

Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij:

  • de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht, Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB ZWOLLE.