Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 35994Vergunningen

Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Ministerie van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 13, derde lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet;

maakt bekend dat de bedragen, zoals opgenomen in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, op grond van artikel 13, derde lid van dit besluit in de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 als volgt luiden:

Bedragen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag:

Bedrag zoals opgenomen in Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag geïndexeerd voor 2015

Artikel 2

€ 3 680

€ 3 720

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

€ 6 624

€ 6 696

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

€ 3 680

€ 3 720

Artikel 3, tweede lid, onderdeel a

€ 16 928

€ 17 112

Artikel 3, tweede lid, onderdeel b

€ 8 648

€ 8 742

Artikel 4, eerste lid, onderdeel a

€ 755 280

€ 774 000

Artikel 4, eerste lid, onderdeel b

€ 377 640

€ 387 000

Artikel 4, eerste lid, onderdeel c

€ 251 760

€ 258 000

Artikel 4, tweede lid, onderdeel a

€ 3 776 400

€ 3 870 000

Artikel 4, tweede lid, onderdeel b

€ 1 888 200

€ 1 935 000

Artikel 4, tweede lid, onderdeel c

€ 1 007 040

€ 1 032 000

Artikel 5, eerste lid, onderdeel a

€ 251 760

€ 258 000

Artikel 5, eerste lid, onderdeel b

€ 251 760

€ 258 000

Artikel 5, eerste lid, onderdeel c

€ 125 880

€ 129 000

Artikel 5, tweede lid, onderdeel a

€ 1 258 800

€ 1 290 000

Artikel 5, tweede lid, onderdeel b

€ 755 280

€ 774 000

Artikel 5, tweede lid, onderdeel c

€ 377 640

€ 387 000

Artikel 6, eerste lid, onderdeel a

€ 125 880

€ 129 000

Artikel 6, eerste lid, onderdeel b

€ 62 940

€ 64 500

Artikel 6, eerste lid, onderdeel c

€ 31 470

€ 32 500

Artikel 6, tweede lid, onderdeel a

€ 62 940

€ 64 500

Artikel 6, tweede lid, onderdeel b

€ 31 470

€ 32 250

Artikel 6, tweede lid, onderdeel c

€ 31 470

€ 32 500

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

€ 13 984

€ 14 136

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

€ 6 624

€ 6 696

Artikel 7, eerste lid, onderdeel c

€ 53 728

€ 54 312

Artikel 7, tweede lid, onderdeel a

€ 27 232

€ 27 528

Artikel 7, tweede lid, onderdeel b

€ 14 352

€ 14 508

Artikel 7, tweede lid, onderdeel c

€ 90 528

€ 91 512

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

€ 668 932

€ 683 700

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

€ 36 708

€ 38 700

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

€ 236 348

€ 245 100

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

€ 178 204

€ 180 600

Artikel 8, tweede lid, onderdeel a

€ 600 944

€ 619 200

Artikel 8, tweede lid, onderdeel b

€ 320 344

€ 322 500

Artikel 8, tweede lid, onderdeel c

€ 185 472

€ 193 500

Artikel 9, eerste lid

€ 13 248

€ 13 392

Bedragen als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag:

Bedrag zoals opgenomen in Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag geïndexeerd voor 2015

Artikel 9, tweede lid

€ 14 784

€ 14 947

Artikel 9, vierde lid, onderdeel a

€ 250

€ 253

Artikel 9, vierde lid, onderdeel b

€ 20 000

€ 20 220

Artikel 9, vierde lid, onderdeel c

€ 10 000

€ 10 110

Artikel 9, vierde lid, onderdeel d

€ 10 000

€ 10 110

Artikel 9, vierde lid, onderdeel e

€ 5 000

€ 5 055

Artikel 10, eerste lid,

€ 500

€ 506

Artikel 10, tweede lid,

€ 500

€ 506

Artikel 10, derde lid

€ 1 500

€ 1 517

Artikel 10, vierde lid

€ 5 000

€ 5 055

Toelichting

De in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet opgenomen bedragen worden op grond van artikel 13, eerste lid van dit besluit jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast met het verschil tussen de in dit besluit genoemde bedragen en het bedrag van het in de bijlage bij dit besluit vermelde uren of fulltime equivalents maal het in dat jaar geldende tarief voor integrale loonkosten op schaal 13, zoals opgenomen in de Handleiding overheidstarieven 2015

(zie http://wettenpocket.overheid.nl/portal/add57ad6-77e3-4aca-9666-6d13d992f9ae/document/Handleiding%20Overheidstarieven%202015.pdf).

Enkele bedragen worden op grond van artikel 13, tweede lid van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. De bedragen voor 2015 zijn berekend met de module consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de berekening is uitgegaan van de ontwikkeling van het CPI van januari 2014 tot en met november 2014. Deze bedroeg 1,1%.