Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2014, 35916Vergunningen

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken zijn, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Verleend
Radioactieve stoffen/bronnen/röntgentoestellen

5 december 2014

2014/0657-05 onder wijziging van de op. 20 februari 2008 aan Aan H. Haveman, Napjusstraat 19 te Sneek en W. Jurjens, De Sluis 28 te Vroomshoop, handelend onder Scheepvaart- en zandzuigbedrijf J & H v.o.f. gevestigde te Vroomshoop, verleende vergunning met nummer 2008/0115-05, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van concentratiemetingen aan boord van zandzuiger “Hetty”.

5 december 2014

2014/0993-04 aan Visuray AS gevestigd te Randaberg (Noorwegen), voor het verrichten van handelingen met een ioniserende straling uitzendend toestel ten behoeve van niet destructief onderzoek op steeds wisselende locaties in geheel Nederland en op het Nederlands deel van het Continentaal plat.

5 december 2014

2014/0742-07 onder wijziging van de d.d. 7 juni 2013 verleende vergunning met nummer 2013/0376-07, aan GE Healthcare B.V., De Rondom 8 te Eindhoven, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen en splijtstoffen ten behoeve van de bereiding van radiofarmaca op de locatie van GE Healthcare B.V. gelegen aan de Dr. Spanjaardweg 1 te Zwolle.

5 december 2014

2014/0926-17 onder intrekking van de op 3 augustus 2001 verleende vergunning met nummer 2001/22 855, AI/CK/B/KEW, laatstelijk gewijzigd op 26 februari 2009, met nummer 2009/0144-05 aan Stichting Medisch Centrum Haaglanden gevestigd te Den Haag voor verrichten van:

  • handelingen ten behoeve van medische diagnostiek, medische therapie, ijk- en referentiedoeleinden en medisch-wetenschappelijk onderzoek met radioactieve stoffen en,

  • handelingen ten behoeve van medische diagnostiek, medische therapie, medisch-wetenschappelijk onderzoek en medisch-juridisch onderzoek met toestellen,

binnen de locatie van de Stichting Medisch Centrum Haaglanden, gelegen aan de Lijnbaan 32 te Den Haag

5 december 2014

2014/0562-10 onder wijziging van de op 29 augustus 2011, onder nr. 2011/1339-04, verleende vergunning, aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven, voor het verrichten van handelingen of werkzaamheden met radioactieve stoffen, splijtstoffen en ertsen.

5 december 2014

2014/0933-03 onder wijziging van de op 13 augustus 2014, onder nr. 2014/0668-06, verleende vergunning, aan Stichting Scheper-Bethesda Ziekenhuis, Dr. G.H. Amshoffweg 1 te Hoogeveen, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen en röntgentoestellen ten behoeve van medische diagnostiek en medische therapie op de locaties aan de Dr. G.H. Amshoffweg 1 te Hoogeveen en de Boermarkeweg 60 te Emmen.

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve bronnen/radioactieve stoffen/röntgentoestellen ingetrokken.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederand, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Ingetrokken
Radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

5 december 2014

2014/1003-04 de aan Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, verleende vergunning d.d. 25 maart 2008, nr 2008/0231-05, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stofen ten behoeve van gaschromatografie, massaspectrometrie, nanotechnologie en opslag binnen de locatie van Akzo Nobel Research and Technology Chemicals (RTC) Arnhem op het Akzo Nobel Center te Arnhem.

5 december 2014

20141145-04 de aan Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs te Sittard, verleende vergunning d.d. 22 februari 2008, nr. 2008/0403-05, ten behoeve van onderwijsdoeleinden binnen de locatie van het Porta Mosana College te Maastricht.