Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2014, 35910Vergunningen
Gemeente Heerlen - Melding activiteitenbesluit milieubeheer: Economiestraat 25 Hoensbroek
Logo Heerlen
Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat op grond van artikel 8.41 lid 1 Wet milieubeheer de onderstaande meldingen zijn ontvangen:
 
Adviesbureau Peter van der Mark, Economiestraat 25, 6433 KC Hoensbroek, in verband met het oprichten van een Adviesbureau Peter van der Mark, Economiestraat 25, 6433 KC Hoensbroek.
 
Tegen een melding ex artikel 8.41 lid 1 Wet milieubeheer is geen bezwaar en beroep mogelijk.
 
Ter inzage
De meldingen liggen ter inzage van 10 december 2014 tot en met 07 januari 2015.
Voor het inzien van de meldingen kunt u een telefonische afspraak maken, telefoonnummer 14 045 vanuit het buitenland +31(0)45 560 50 40.