Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2014, 35892Vergunningen

Verlening vergunning dierproeven; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

3 december 2014

De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend

aan Vereniging Sportvisserij Nederland te Bilthoven onder kenmerk TRC/NVWA/2014/11251 op

19 november 2014 vergunning is verleend op grond van artikel 2 eerste lid, en artikel 6 de Wet op de dierproeven om dierproeven te mogen verrichten.

Aan de vergunning om dierproeven te mogen verrichten is het volgende voorschrift verbonden:

De vergunninghouder dient tijdig vooraf van de proeven kennis te geven aan de toezichthouder, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de dierproeven. Indien een proef gepaard kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen zal aanhouden, alsmede als geen verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden gedaan.