Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UbbergenStaatscourant 2014, 35596Ruimtelijke plannen

Logo Ubbergen
Bekendmaking besluit toepassing coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening, Ubbergen

Burgemeester en wethouders van Ubbergen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 oktober 2014 het besluit hebben genomen om de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw landgoed in de Ooijpolder, in het gebied tussen de Hezelstraat en de Leuthsestraat, ten westen van de Kruisstraat.

De ontwikkeling draagt bij aan de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Voor de verwezenlijking van het plan is het ook wenselijk om in één procedure zowel de planologische wijziging (het bestemmingsplan) als de concrete uitwerking daarvan in de vorm van het bouwplan te regelen.

Voor het plan hoeft derhalve één gecombineerde procedure voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te worden doorlopen. Zodra de procedure start zullen wij dit bekendmaken. Dan zal tevens de mogelijkheid van bezwaar en beroep worden geboden.