Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2014, 35355Ruimtelijke plannen

Logo Oirschot
Ontwerpbestemmingsplan ‘Spoordonkseweg 102’, Oirschot

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoordonkseweg 102’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunt u vanaf 11 december 2014 tot en met 21 januari 2015 raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen op afspraak ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Op de hoek van de Spoordonkseweg en de Broekstraat in Spoordonk (adres Spoordonkseweg 102) was voorheen het bedrijf Stabu gevestigd. Dit bedrijf is verhuisd naar een andere locatie binnen de gemeente. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een regeling om op de locatie Spoordonkseweg 102 een detailhandelsfunctie te behouden in het voorste gedeelte aan de Spoordonkseweg. Daarnaast wordt op het achterterrein aan de Broekstraat het voormalige bedrijfsgebouw gesloopt en voorziet dit ontwerpbestemmingsplan in een regeling om hier maximaal 4 woningen te realiseren.

Wilt u hierover een zienswijze kenbaar maken?

Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot (Postbus 11, 5688 ZG Oirschot). Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis kenbaar maken bij de Centrale Balie.

Oirschot, 10 december 2014