Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MolenwaardStaatscourant 2014, 35205Ruimtelijke plannen

Logo Molenwaard
Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied Graafstroom, 3de herziening’, Molenwaard

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt hierbij bekendgemaakt dat voor het buitengebied van gemeente Molenwaard een bestemmingsplan wordt voorbereid; bestemmingsplan “Buitengebied Graafstroom, derde herziening”. Het betreft een bestemmingsplan voor het buitengebied van de voormalige gemeente Graafstroom. Het bestemmingsplan ziet toe op de harmonisatie van beleidsuitgangspunten, onder andere met betrekking tot de inhoudsmaat van woningen, en het herstellen van omissies op perceelsniveau. Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.gemeentemolenwaard.nl.