Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BerkellandStaatscourant 2014, 34977Vergunningen

Logo Berkelland
Beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage Vosheuvelweg 2a in Ruurlo, Berkelland

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben op 24 november 2014 een kennisgeving op grond van artikel 7.4 van de Wet milieubeheer ontvangen van maatschap Pierik, Vosheuvelweg 2a, 7261 PD Ruurlo voor de veehouderij aan de Vosheuvelweg 2a in Ruurlo.

De voorgenomen activiteiten bestaan onder meer uit het veranderen en uitbreiden van de veehouderij met een installatie voor meer dan 750 plaatsen voor zeugen. Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben op basis van de ingediende kennisgeving en met inachtneming van de in artikel 7.4 van de Wet milieubeheer genoemde omstandigheden, bovengenoemde beoordeling verricht en besloten dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is.

De kennisgeving en het besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland liggen van 10 december 2014 tot en met 20 januari 2015 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Inzage is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 19.00 uur. Tegen bovenstaande kennisgeving en het besluit op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

Voor informatie over de kennisgeving of het besluit kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545 – 250 250.