Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseStaatscourant 2014, 34787Overige mededelingen aan het wegverkeer
Tijdelijke Verkeersmaatregel tijdens kerstmarkt 2014
Logo Lisse
Op 12 tot en met 14 december 2014 wordt de kerstmarkt op Landgoed Keukenhof gehouden.
 
Stopverbod
De Van Lijndenweg maakt onderdeel uit van de calamiteitenroute, de ingang van het evenement is op de Van Lijndenweg en bovendien is  er een hele smalle berm, trottoir en fietsstrook langs deze 60 km. weg.
Om te voorkomen dat men de auto langs de weg parkeert /stilstaat wordt er tijdens dit evenement een stopverbod aan beide zijden ingesteld op de Van Lijndenweg.
Dit geldt vanaf de Spekkelaan tot de Stationsweg door het plaatsen van E2 borden zowel aan het begin, als aan het eind van deze weg.
De wegsleepregeling is van kracht (Wegsleepverordening eerste lid van art 2.) tijdens dit evenement.
 
Tijdelijk verkeerslicht
Tijdens dit evenement moeten de bezoekers vanaf het parkeerterrein naar de van Lijndenweg weilig kunnen oversteken naar de ingang van het evenement. Dit wordt door middel van verkeersregelaars en een tijdelijk verkeerslicht geregeld.
 
Lisse, 20 november 2014

Burgemeester en wethouders van Lisse,

Namens deze:

Hoofd IBOR T. Roersma