Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Tweede Kamer der Staten-GeneraalStaatscourant 2014, 33787Overig

Schriftelijke voorbereiding parlementaire behandeling gemeentelijke herindelingen (Kamerstukken 34075 en 34075), Tweede Kamer der Staten-Generaal

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling:

TK 34074

Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

TK 34075

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

De commissie stelt betrokkenen en belangstellenden graag in de gelegenheid tot het inzenden van schriftelijk commentaar op bovengenoemde wetsvoorstellen.

De inzendtermijn voor externe reacties voor beide genoemde wetsvoorstellen sluit op donderdag 8 januari 2015.

De commissie heeft in beginsel besloten een bezoek te brengen aan beide gebieden en daar een hoorzitting te houden. De hoorzitting is openbaar. Over de vormgeving, agenda, locatie, en het precieze tijdstip van de hoorzitting neemt de commissie binnenkort een definitief besluit.

Ieder die tijdens de hoorzitting ook daadwerkelijk het woord wil voeren wordt verzocht dit uiterlijk 8 januari 2015 aan de commissie te melden. Na aanmelding bepaalt de commissie welke organisaties zij op de hoorzitting spreektijd toekent.

Reacties kunnen tot uiterlijk 8 januari 2015 worden gericht aan:

de waarnemend griffier van de vaste

commissie voor Binnenlandse Zaken,

drs. F.M.J. Hendrickx,

Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Postbus 20018,

2500 EA Den Haag.

E-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Kamerstukken zijn te raadplegen op internet http://www.tweedekamer.nl