Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelfzijlStaatscourant 2014, 33306Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bierum-Brandweerkazerne’
Logo Delfzijl
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bierum - Brandweerkazerne’ is voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Spijksterweg te Bierum. Het plangebied ligt ten westen van het dorp op circa zeventig meter afstand van de dichtst bij zijnde woningen. Het ligt op de grens van het dorp en het agrarisch buitengebied.
Uit onderzoek is gebleken dat van de vier locaties de locatie aan de Spijksterweg te Bierum het meest geschikt is. Ook ten opzichte van de huidige locatie, omdat het verder van de woningen ligt en daarom minder overlast veroorzaakt.
De nieuwe locatie heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Delfzijl - Buitengebied Noord’ bestemming ‘Agrarisch - Wierdenlandschap 1’ zonder bouwvlak. Het bouwen en het gebruik van een brandweerkazerne past niet binnen deze bestemming.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 20 november tot en met 31 december 2014 ter inzage in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl of via telefoonnummer 140596. Het plan ligt ook ter inzage in de openbare bibliotheek, Oude Schans 23 te Delfzijl. Daarnaast is het plan in te zien via www.delfzijl.nl, ‘Bestuur & Beleid’, ‘Ruimtelijke Plannen’ (onder Beleid), ‘Bestemmingsplannen en beheersverordeningen’. De digitale versie van een bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.
Zienswijzen
Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke zienswijzen over het plan indienen bij de raad, postbus 20000, 9930 PA Delfzijl of mailen naar inspraakruimtelijkeplannen@delfzijl.nl.
Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan bij onderwerp ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bierum - Brandweerkazerne’. Voor mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak met de afdeling Ontwikkeling, gemeente Delfzijl via telefoonnummer (0596) 63 99 49.
Inloop -informati ebijeenkomst 9 december
Op dinsdag 9 december van 17.00 tot 19.30 uur organiseert de gemeente een inloop-informatiebijeenkomst in het Hervormd Centrum, Schoolpad 7 te Bierum. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het bestemmingsplan inzien en eventueel vragen stellen. U bent van harte welkom.