Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2014, 33236Vergunningen

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken zijn, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Verleend
Radioactieve stoffen/bronnen/röntgentoestellen

6 november 2014

2014/0986-05 aan Strabag B.V., gevestigd te Vlaardingen, onder wijziging van de tenaamstelling van de d.d. 5 januari 2009 aan Asfaltfabriek Roermond B.V., gevestigd te Roermond verleende vergunning met nummer 2008/2835-05, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen (het toepassen van ingekapselde bronnen) ten behoeve van dichtheid- en vochtigheidsmeting op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland

12 november 2014

2014/0922-5 onder wijziging van de verleende vergunning d.d. 3 juli 2009, onder nr. 2009/0904-05, aan de Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 te

Den Haag, binnen de locatie van de Haagse Hogeschool (Faculteit Technologie, Innovatie & Maatschappij), gelegen aan de Rotterdamseweg 137 te Delft, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen en ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van onderwijs.

12 november 2014

2014/0872-09 onder wijziging van de op 25 februari 2014, aan Stichting R.K. Ziekenhuis St. Franciscus gevestigd te Roosendaal, verleende vergunning met nummer 2013/1353-06 voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve de medische diagnostiek en therapie en voor het verrichten van handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van Stichting R.K. Ziekenhuis St. Franciscus aan de Boerhaavelaan 25 te Roosendaal, voor het verrichten van handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van Stichting R.K. Ziekenhuis St. Franciscus gelegen aan de West Vaardeke 11A te Oudenbosch en binnen de locatie van Stichting R.K. Ziekenhuis St. Franciscus gelegen aan het Schoonhout 215 te Etten-Leur.

12 november 2014

2014/0934-07 onder wijziging van de aan Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V., Damweg 50 te Oosterhout (NB), verleende vergunning d.d. 23 februari 2013, nr. 2013/0019-06, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van opslag, dichtheid- en vochtigheidsmeting op steeds wisselende locaties in geheel Nederland.

12 november 2014

2014/0919-07 onder wijziging van de aan Abbott Laboratories B.V., Rieteweg 21 te Zwolle, verleende vergunning d.d. 18 november 2008, nr. 2008/2387-05, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van niveaumeting.

13 november 2014

2014/0850-08 onder wijziging van de d.d. 18 december 2012, onder nr. 2012/0990-06, verleende vergunning, aan de Stichting VU-VUmc, gelegen aan de De Boelelaan 1105 te Amsterdam, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen en röntgentoestellen ten behoeve van of direct verband houdend met medisch onderzoek en onderwijs alsmede medische diagnostiek en medische therapie op de locatie aan de De Boelelaan 1117 en 1118 te Amsterdam, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van of direct verband houdend met medische diagnostiek op de locatie aan de Laan van de Helende Meesters 8 te Amstelveen en voor het verrichten van handelingen met toestellen ten behoeve van of direct verband houdend met medisch onderzoek en onderwijs alsmede medische therapie op de locatie aan de Maelsonstraat 3 te Hoorn.

14 november 2014

2014/0703-16 aan De Commandant van de Koninklijke Marechaussee, van Alkemadelaan 85 te Den Haag voor het verrichten van handelingen met een ioniserende straling uitzendend toestel ten behoeve van medisch juridisch onderzoek binnen de locatie G-pier, gate 10 te Schiphol.