Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2014, 32992Vergunningen

Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht Windmolens Groetpolder BV, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Windmolens Groetpolder B.V. wil de capaciteit van het huidige windpark uitbreiden. De bestaande windturbines zullen worden vervangen door een type met een hoger vermogen. De inrichting is gelegen aan de Groetpolderweg 9 te Lutjewinkel in de gemeente Hollands Kroon.

Windmolens Groetpolder B.V. heeft hiervoor een aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht ingediend.

Gedeputeerde staten hebben de aanmeldingsnotitie getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer en besloten dat voor bovengenoemde activiteiten geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit kunnen van 21 november 2014 tot 3 januari 2015 worden ingezien bij de bekendmakingen onder het digitale loket op de website www.noord-holland.nl.

Indien u geen toegang heeft tot internet kunt u gebruik maken van de internetvoorziening op het gemeentehuis en/of bij de provincie Noord-Holland (locatie Houtplein 33 te Haarlem) tijdens openingsuren.

U kunt de stukken ook inzien bij:

  • bij het gemeentehuis van de gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1 te Anna Paulowna op:

    maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur (zonder afspraak), maandagavond van 17:00 tot 19:30 uur (zonder afspraak) en maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 16:00 uur, alleen op afspraak (tel.: 088-3215000)

Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar wabo@odnzkg.nl ter attentie van de heer E. Lodder.

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. In een later stadium tijdens de vergunningverleningsprocedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit aan de orde worden gesteld.