Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2014, 32959Overig
Grote buitenplanse afwijking
Logo Leeuwarderadeel
Realisering bouwplan
(grote buitenplanse afwijking op grond van art. 2.12 lid 1 sub a3 van de WABO en artikel 3.4 van de algemene wet bestuursrecht).
 
De burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel maken bekend dat de aanvraag om een omgevingsvergunning dossiernummer 2014-39 is binnengekomen voor:
 
 
Het bouwen van een ligboxenstal aan de Aldlânsdyk 40, 9055 LN te Britsum.
 
  •  
 
De aanvraag past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college is bereid voor het plan een afwijkingsprocedure te voeren. In het kader van de procedure ligt het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing met ingang van 19 november 2014 gedurende 6 weken, tijdens openingstijden, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij cluster VROM. Gedurende deze termijn kan een ieder een schriftelijke en/of mondelinge zienswijze kenbaar maken bij het college. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Tel. 058-2576666.
 
Stiens, 17 november 2014.
drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester.
Harrie Siegersma, secretaris.