Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2014, 32513Vergunningen

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken zijn, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Verleend
Radioactieve stoffen/bronnen/röntgentoestellen

6 november 2014

2014/0750-05, onder wijziging van de d.d. 18 december 2012 onder nr. 2012/0991-07, verleende vergunning, aan de Stichting VU-VUmc, gelegen aan de De Boelelaan 1105 te Amsterdam, voor het verrichten van handelingen met splijtstoffen op de locatie aan de De Boelelaan te Amsterdam en het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen en toestellen ten behoeve van medische diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek (onder andere met proefpersonen en proefdieren), onderwijs, productie van radioactieve stoffen (radiofarmaca), meet- en regelsystemen, analyse, kalibratie en ijking van apparatuur op de locaties gelegen aan de De Boelelaan te Amsterdam en de Gustav Mahlerlaan 3004 te Amsterdam.

7 november 2014

2014/1046-06 aan Thermphos International B.V., Europaweg 4 (Haven 9890) te Vlissingen-Oost wordt, tot 10 november 2015, aanvullend op de d.d. 6 februari 2012, onder nr. 2011/2913-06, verleende vergunning, vergunning verleend voor het verrichten van werkzaamheden met natuurlijke bronnen ten behoeve van de opslag van vergunningplichtig Rotschlamm in de fosfaatloods op de locatie gelegen aan de Europaweg 4 te Vlissingen-Oost.

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve bronnen/radioactieve stoffen/röntgentoestellen ingetrokken.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederand, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Ingetrokken
Radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

7 november 2014

2014/1047-05 de aan Thermphos International B.V., Europaweg 4 (Haven 9890) te Vlissingen‑Oost, verleende vergunning d.d. 17 december 2013, nr. 2013/0094‑24, voor het verrichten van handelingen en werkzaamheden met ingekapselde bronnen en open bronnen ten behoeve van het isoleren, beheersen en controleren van de aanwezige radioactieve stoffen en radioactief besmette bodem en installaties op de locatie gelegen aan de Europaweg 4 te Vlissingen-Oost.