Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2014, 32370Vergunningen

Omgevingsvergunning FrieslandCampina Cheese & Butter B.V., Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Vergunning

FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. is van plan om het huidige tankenpark uit te breiden voor onder andere rauwe melk en wei. FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. is tevens van plan om twee kleine pompgebouwen te bouwen. De inrichting is gelegen aan de Mientweg 20 te Lutjewinkel in de gemeente Hollands Kroon.

Hiervoor is een omgevingsvergunning onderdelen milieu, bouw en bouwen in strijd met een bestemmingsplan nodig. Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben deze vergunning verleend.

Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpvergunning. De vergunning is gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

U kunt de vergunning inzien

De vergunning en alle bijbehorende stukken kunnen van 14 november tot 27 december 2014 worden ingezien bij de bekendmakingen onder het digitale loket op de website www.noord-holland.nl. Indien u geen toegang heeft tot internet kunt u gebruik maken van de internetvoorziening op het gemeentehuis en/of bij de provincie Noord-Holland (locatie Houtplein 33 te Haarlem) tijdens openingsuren.

U kunt de stukken ook inzien bij:

  • het gemeentehuis van de gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1 te Anna Paulowna op: maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur (zonder afspraak), maandagavond van 17:00 tot 19:30 uur (zonder afspraak) en maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 16:00 uur, alleen op afspraak (tel.: 088-3215000).

  • Tevens kunnen de stukken worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar wabo@odnzkg.nl ter attentie van de heer R.M. Olij.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot 27 december 2014 tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank te Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Belanghebbenden kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en eventueel een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.