Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 32170Overig

Melding voorgenomen concentratie RN-Refining en Novokuibyshevskaya Petrochemical Company, ACM

Zaaknummer: 14.1194.22

  • 1. Op 4 november 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: “ACM”) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat LCC RN-Refining (hierna: RN-Refining), een onderdeel van Rosneft Oil Company, voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over CJSC Novokuibyshevskaya Petrochemical Company (hierna: NPC), een onderdeel van SANORS Holding Limited.

  • 2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen (of, voor zover van belang, van de groep waarvan zij deel uitmaken):

    • voor RN-Refining: productie en verkoop van aardolie en petrochemische producten

    • voor NPC: exploitatie van raffinaderijen voor productie en verkoop van geraffineerde aardolieproducten, petrochemische en chemische producten en gassen voor industrieel gebruik.

  • 3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan ACM. Opmerkingen dienen uiterlijk zeven dagen na publicatie van deze mededeling in de Staatscourant op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

Autoriteit Consument en Markt

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

telefoon: (070) 722 2000

telefax: (070) 722 2355

Autoriteit Consument en Markt, namens deze A.M. Andeweg Teammanager Directie Mededinging