Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2014, 31905Ruimtelijke plannen

Logo Olst-Wijhe
Ontwerpwijzigingsplan De Groote Vloedgraven, Olst-Wijhe

Het Waterschap Groot Salland wil in 2015, ter uitvoering van het vierde projectplan van de Landinrichting Olst-Wesepe, waterbergingsmaatregelen uitvoeren in het ruilverkavelingsgebied. Een aantal hiervan is niet toegestaan binnen de geldende agrarische bestemmingen uit het bestemmingsplan Buitengebied. Dit betreft:

  • de aanleg van een waterbergingsgebied naast De Groote Vloedgraven

  • de aanleg van een waterbergingsgebied bij de Soestwetering

  • de aanleg van een langsberging langs De Groote Vloedgraven

  • het omleggen van een watergang (bij Frank Jansen)

  • het graven van een nieuwe watergang ten zuiden van Wesepe.

Met dit wijzigingsplan worden de betrokken locaties, afhankelijk van de te nemen maatregel, van een passende bestemming voorzien (Water of Natuur).

Het wijzigingsplan en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13 november 2014 tot en met 25 december 2014 ter inzage bij ons klantcontactcentrum, locaties Wijhe (Raadhuisplein 1) en Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) en zijn in te zien op de gemeentelijke website. Het plan, met het identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2014001006-0201 is ook te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://ro.olst-wijhe.nl/.

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe, Postbus 23, 8130 AA Wijhe. U dient te vermelden op welk plan en op welke onderdelen van dit plan de zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het Team Ruimtelijke Ontwikkelingen, telefonisch te bereiken via 14 0570.