Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 31705

Gepubliceerd op 7 november 2014 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nlLogo Vlieland
Wijzigingsplan woningbouw Nuonlocatie en Boereglop, Vlieland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland willen meewerken aan het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw op de Nuonlocatie aan de W. de Vlaminghweg en aan locatie tegenover de Rabobank aan het Boereglop.

Binnen zes weken (tot uiterlijk 22 december 2014) kan iedereen een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met mevrouw B. Verheij (telefoon 0562-452719) of mevrouw M. Veerdig (0562-452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via e-mail indienen.

Na afloop van de genoemde termijn beoordelen burgemeester en wethouders die zienswijzen en betrekken deze bij de vaststelling van het wijzigingsbesluit.

Het wijzigingsplan staat ook op de website van de gemeente Vlieland en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.147104-ON01

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl