Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Orde van Register EDP-AuditorsStaatscourant 2014, 31279Registermutaties | Overige registermutaties

Inschrijvingen NOREA

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag om inschrijving ingevolge artikel 9 van het in de Statuten vermelde Register hebben gedaan. Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam.

Mevrouw drs. S. Bareman

Columbusstraat 6 b

4812 RT BREDA

De heer M.R. Buijs MSc EMITA

Julianastraat 128

5104 EV DONGEN

De heer C. Chow MSc EMITA

Rijswijkseweg 47 E

2516 ED ’S- GRAVENHAGE

De heer R.C.Q. van der Gaarden MSc CISA

Passage 118

2741 GP WADDINXVEEN

De heer drs. J.J. Korterink RA EMITA

Frans Halsstraat 42

8021 VP ZWOLLE

De heer K.M. Lam MSc EMITA

Slootdorpstraat 91

1024 JE AMSTERDAM

De heer E. Rosier RA CISA

Bernard van Beeklaan 180

1241 GD KORTENHOEF

De heer ing. J.C. Smit EMITA EMIA

Boekweitakker 11

2642 KL PIJNACKER

De heer ir. A.J.M. Veltmeijer CISA

Torenhof 8

3742 CT BAARN

De heer M.J. van Zitteren EMITA

Jacob Catsstraat 60

3314 ZD DORDRECHT

Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in het Register als bedoeld in artikel 9 van de statuten wordt het besluit van kracht.

J.E. Biekart, voorzitter