Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 oktober 2014, nr. MBO/674277, houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 en van de regeling vaststelling vierjarige beroepsopleidingen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

In bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 worden de volgende kwalificaties gewijzigd, overeenkomstig de bijlage bij deze regeling:

 • a. 97720 Dierverzorger recreatiedieren;

 • b. 97730 Ondernemer/manager recreatiedieren;

 • c. 97790 Ondernemer gezelschapsdieren;

 • d. 97791 Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren;

 • e. 97590 Dierenartsassistent paraveterinair;

ARTIKEL II

In bijlage 2 bij de Regeling vaststelling vierjarige beroepsopleidingen (wordt de naam van de kwalificatie Assistent bouwen, wonen en comfort (Crebo nummer 95771) gewijzigd in: Assistent bouwen, wonen en onderhoud.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2014.

Deze regeling zal met de bijlage alsmede de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt gepubliceerd op www.duo.nl.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

BIJLAGE WIJZIGINGEN KWALIFICATIEDOSSIERS MBO GELDIG VANAF 1 AUGUSTUS 2014

Kwalificatiedossier Dierverzorging (crebo 22235)

Kwalificatie Dierverzorger recreatiedieren (Crebo 97720)

 • Pagina 6 De tekst (oud)

  Certificeerbare eenheden Wettelijke beroepsvereisten recreatiedieren HKB

 • is gewijzigd in (nieuw)

  Certificeerbare eenheden, CE Herpeten (Besluit houders van dieren),• CE Honden en katten (Besluit houders van dieren),• CE Overige zoogdieren (Besluit houders van dieren),• CE Vissen (Besluit houders van dieren),• CE Vogels (Besluit houders van dieren).

 • Pagina 13 De tekst (oud)

  Wettelijke beroepsvereisten ja

  Ja, Honden en kattenbesluit; (Bron: www.aequor.nl/downloadcentrum; Honden- en kattenbesluit).

 • Is gewijzigd in (nieuw)

  Wettelijke beroepsvereisten Ja, de regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren (voorheen bekend als Besluit gezelschapsdieren) maken onderdeel uit van het Besluit houders van dieren dat op 1 juli 2014 in werking is getreden. In hoofdstuk 3 van Besluit houders van dieren zijn in paragraaf 2 de regels over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren opgenomen. Tevens is een artikel over het fokken met gezelschapsdieren aan het Besluit houders van dieren toegevoegd (artikel 3.4) dat zowel op hobbyfokkers, als op bedrijfsmatige fokkers van toepassing is. In hoofdstuk 6 van het Besluit is een aantal overgangsartikelen ingevoegd.

  Het brondocument waarin vakkennis en vaardigheden staan beschreven is te vinden op http://www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/downloads

 • Bij de onderstaande werkprocessen

  • 1.1 Werkproces: Voert dieren (pagina 31),

  • 1.2 werkproces: Verzorgt dieren (pagina 32)

  • 1.3 Werkproces: Hanteert en socialiseert dieren pagina 33)

  • 1.4 Werkproces: Monitort dieren (pagina 34)

  • 1.5 werkproces: Reinigt en ontsmet leef- en werkomgeving (pagina 35

  • 1.6 werkproces: Richt leef- en werkomgeving in en onderhoudt deze (pagina 36)

  • 2.1 werkproces: Begeleidt fokproces (pagina 38)

  • 2.2 werkproces: Begeleidt geboorte (pagina 39)

  • 2.3 werkproces: Socialiseert jonge dieren (pagina 40)

  • 3.1 werkproces: Informeert en adviseert klanten (pagina 42)

  Bij alle bovengenoemde werkprocessen is toegevoegd aan de kolom Vakkennis en vaardigheden

  Aanvullend voor werken met herpeten

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor werken met honden en katten

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor werken met overige zoogdieren

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor vissen

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor vogels

  • Zie brondocument

 • De tekst in Deel C hoofdstuk 3. Certificeerbare eenheden pagina 83 t/m pagina 87

  is volledig vervangen door de tekst uit bijlage 1 van dit document, vanaf pagina 8.

Verantwoordingsdocument

 • Pagina 93 De tekst (oud)

  Het honden- en kattenbesluit vereist dat er expliciet aandacht wordt besteed aan diergezondheid en -welzijn van honden en/of katten. Onderdeel hiervan is deskundigheid. Deze is verwoord in de CE in dit dossier. Met deze inhoud voldoet een beroepsbeoefenaar aan de wettelijke vereisten en biedt het certificaat dus arbeidsmarktrelevantie. De CE bestaat uit kerntaak 1 en 2 en werkproces 3.6. Het gaat om de delen waar de beroepsbeoefenaar met honden en/of katten bezig is en de voorlichting en advisering aan klanten en/of publiek.

 • Is gewijzigd in (nieuw):

  Het Besluit houders van dieren vereist dat er expliciet aandacht wordt besteed aan diergezondheid en -welzijn van vijf onderscheiden diergroepen en daarmee vijf CE's (herpeten; honden en katten; overige zoogdieren; vissen; vogels). Onderdeel hiervan is deskundigheid. Deze is verwoord in de CE's in dit dossier. Met deze inhoud voldoet een beroepsbeoefenaar aan de wettelijke vereisten en biedt het certificaat dus arbeidsmarktrelevantie.

  De CE's bestaan elk uit kerntaak 1 en 2 en werkproces 3.1. Het gaat om de delen waar de beroepsbeoefenaar met de verzorging van dieren bezig is, de voorlichting en advisering aan klanten en/of publiek en het verzend-/transportklaar maken van de dieren.

Kwalificatie Ondernemer recreatiedieren (Crebo 97730)

 • Pagina 6 De tekst (oud)

  Certificeerbare eenheden Wettelijke beroepsvereisten recreatiedieren HKB

 • is gewijzigd in (nieuw)

  Certificeerbare eenheden, CE Herpeten (Besluit houders van dieren),• CE Honden en katten (Besluit houders van dieren),• CE Overige zoogdieren (Besluit houders van dieren),• CE Vissen (Besluit houders van dieren),• CE Vogels (Besluit houders van dieren).

 • Pagina 14. De tekst (oud)

  Wettelijke beroepsvereisten ja

  Ja, Honden en kattenbesluit; (Bron: www.aequor.nl/downloadcentrum; Honden- en kattenbesluit).

 • Is gewijzigd in (nieuw)

  Wettelijke beroepsvereisten Ja,

  De regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren (voorheen bekend als Besluit gezelschapsdieren) maken onderdeel uit van het Besluit houders van dieren dat op 1 juli 2014 in werking is getreden. In hoofdstuk 3 van Besluit houders van dieren zijn in paragraaf 2 de regels over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren opgenomen. Tevens is een artikel over het fokken met gezelschapsdieren aan het Besluit houders van dieren toegevoegd (artikel 3.4) dat zowel op hobbyfokkers, als op bedrijfsmatige fokkers van toepassing is. In hoofdstuk 6 van het Besluit is een aantal overgangsartikelen ingevoegd.

  Het brondocument waarin vakkennis en vaardigheden staan beschreven is te vinden op http://www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/downloads

 • Bij de onderstaande werkprocessen zijn items toegevoegd.

  • 1.1 werkproces Voert dieren (pagina 48),

  • 1.2 werkproces Verzorgt dieren (pagina 50)

  • 1.3 werkproces Hanteert en socialiseert dieren (pagina 51)

  • 1.4 werkproces monitort dieren (pagina 52)

  • 1.5 werkproces: Reinigt en ontsmet leef- en werkomgeving (pagina 53

  • 1.6 werkproces: Richt leef- en werkomgeving in en onderhoudt deze (pagina 54)

  • 2.1 werkproces: Begeleidt fokproces (pagina 56)

  • 2.2 werkproces: Begeleidt geboorte (pagina 57)

  • 2.3 werkproces: Socialiseert jonge dieren (pagina 58)

  • 3.1 werkproces: Informeert en adviseert klanten (pagina 60)

  Bij alle bovengenoemde werkprocessen is toegevoegd aan de kolom Vakkennis en vaardigheden

  Aanvullend voor werken met herpeten

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor werken met honden en katten

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor werken met overige zoogdieren

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor vissen

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor vogels

  • Zie brondocument

 • De tekst in Deel C hoofdstuk 3. Certificeerbare eenheden pagina 83 t/m pagina 87 is volledig vervangen door de tekst uit bijlage 1. van dit document, vanaf pagina 8.

Verantwoordingsdocument

 • Pagina 93 De tekst (oud)

  Het honden- en kattenbesluit vereist dat er expliciet aandacht wordt besteed aan diergezondheid en -welzijn van honden en/of katten. Onderdeel hiervan is deskundigheid. Deze is verwoord in de CE in dit dossier. Met deze inhoud voldoet een beroepsbeoefenaar aan de wettelijke vereisten en biedt het certificaat dus arbeidsmarktrelevantie. De CE bestaat uit kerntaak 1 en 2 en werkproces 3.6. Het gaat om de delen waar de beroepsbeoefenaar met honden en/of katten bezig is en de voorlichting en advisering aan klanten en/of publiek.

 • Is gewijzigd in (nieuw):

  Het Besluit houders van dieren vereist dat er expliciet aandacht wordt besteed aan diergezondheid en -welzijn van vijf onderscheiden diergroepen en daarmee vijf CE's (herpeten; honden en katten; kleine zoogdieren; vissen; vogels). Onderdeel hiervan is deskundigheid. Deze is verwoord in de CE's in dit dossier. Met deze inhoud voldoet een beroepsbeoefenaar aan de wettelijke vereisten en biedt het certificaat dus arbeidsmarktrelevantie.

  De CE's bestaan elk uit kerntaak 1 en 2 en werkproces 3.1. Het gaat om de delen waar de beroepsbeoefenaar met de verzorging van dieren bezig is, de voorlichting en advisering aan klanten en/of publiek en het verzend-/transportklaar maken van de dieren.

Kwalificatiedossier Gezelschapsdierenbranche (crebo 22236)

Kwalificatie Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren (Crebo 97791)

 • Pagina 7 De tekst (oud)

  Certificeerbare eenheden Wettelijke beroepsvereisten recreatiedieren HKB

 • is gewijzigd in (nieuw)

  Certificeerbare eenheden, CE Herpeten (Besluit houders van dieren),• CE Honden en katten (Besluit houders van dieren),• CE Overige zoogdieren (Besluit houders van dieren),• CE Vissen (Besluit houders van dieren),• CE Vogels (Besluit houders van dieren).

 • Pagina 14 De tekst (oud)

  Wettelijke beroepsvereisten ja

  Ja, Honden en kattenbesluit; (Bron: www.aequor.nl/downloadcentrum; Honden- en kattenbesluit).

 • Is gewijzigd in (nieuw)

  Wettelijke beroepsvereisten Ja,

  De regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren (voorheen bekend als Besluit gezelschapsdieren) maken onderdeel uit van het Besluit houders van dieren dat op 1 juli 2014 in werking is getreden. In hoofdstuk 3 van Besluit houders van dieren zijn in paragraaf 2 de regels over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren opgenomen. Tevens is een artikel over het fokken met gezelschapsdieren aan het Besluit houders van dieren toegevoegd (artikel 3.4) dat zowel op hobbyfokkers, als op bedrijfsmatige fokkers van toepassing is. In hoofdstuk 6 van het Besluit is een aantal overgangsartikelen ingevoegd.

  Het brondocument waarin vakkennis en vaardigheden staan beschreven is te vinden op http://www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/downloads

 • Bij de onderstaande werkprocessen zijn items toegevoegd

  • 1.1 werkproces Voert dieren (pagina 34),

  • 1.2 werkproces Verzorgt dieren (pagina 35)

  • 1.3 werkproces Hanteert en socialiseert dieren (pagina 36)

  • 1.4 werkproces monitort dieren (pagina 38)

  • 1.5 werkproces: Reinigt en ontsmet leef- en werkomgeving (pagina 39

  • 1.6 werkproces: Richt leef- en werkomgeving in en onderhoudt deze (pagina 40)

  • 2.1 werkproces: Begeleidt fokproces (pagina 42)

  • 2.2 werkproces: Begeleidt geboorte (pagina 43)

  • 2.3 werkproces: Socialiseert jonge dieren (pagina 44)

  • 3.6 werkproces: Informeert en adviseert klanten (pagina 51)

  • 3.8 werkproces: Verzendt bestelde dieren en dierbenodigdheden (pagina 54)

  Bij alle bovengenoemde werkprocessen is toegevoegd aan de kolom Vakkennis en vaardigheden

  Aanvullend voor werken met herpeten

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor werken met honden en katten

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor werken met overige zoogdieren

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor vissen

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor vogels

  • Zie brondocument

 • De tekst in hoofdstuk 3 (oud)

  Certificeerbare eenheden pagina 95 t/m pagina 99 is volledig vervangen door de tekst uit bijlage 1 van dit document, vanaf pagina 8.

Verantwoordingsdocument

 • Pagina 106 De tekst (oud)

  Het honden- en kattenbesluit vereist dat er expliciet aandacht wordt besteed aan diergezondheid en -welzijn van honden en/of katten. Onderdeel hiervan is deskundigheid. Deze is verwoord in de CE in dit dossier. Met deze inhoud voldoet een beroepsbeoefenaar aan de wettelijke vereisten en biedt het certificaat dus arbeidsmarktrelevantie. De CE bestaat uit kerntaak 1 en 2 en werkproces 3.6. Het gaat om de delen waar de beroepsbeoefenaar met honden en/of katten bezig is en de voorlichting en advisering aan klanten en/of publiek.

 • Is gewijzigd in (nieuw):

  Het Besluit houders van dieren vereist dat er expliciet aandacht wordt besteed aan diergezondheid en -welzijn van vijf onderscheiden diergroepen en daarmee vijf CE's (herpeten; honden en katten; kleine zoogdieren; vissen; vogels). Onderdeel hiervan is deskundigheid. Deze is verwoord in de CE's in dit dossier. Met deze inhoud voldoet een beroepsbeoefenaar aan de wettelijke vereisten en biedt het certificaat dus arbeidsmarktrelevantie.

  De CE's bestaan elk uit kerntaak 1 en 2 en werkproces 3.1. Het gaat om de delen waar de beroepsbeoefenaar met de verzorging van dieren bezig is, de voorlichting en advisering aan klanten en/of publiek en het verzend-/transportklaar maken van de dieren.

Kwalificatie ondernemer gezelschapsdierenbranche (crebo 97790)

 • Pagina 7 De tekst (oud)

  Certificeerbare eenheden Wettelijke beroepsvereisten recreatiedieren HKB

 • Is gewijzigd in (nieuw)

  Certificeerbare eenheden, CE Herpeten (Besluit houders van dieren),• CE Honden en katten (Besluit houders van dieren),• CE Overige zoogdieren (Besluit houders van dieren),• CE Vissen (Besluit houders van dieren),• CE Vogels (Besluit houders van dieren).

 • Pagina 14 De tekst (oud)

  Wettelijke beroepsvereisten ja Ja, Honden en kattenbesluit; (Bron: www.aequor.nl/downloadcentrum; Honden- en kattenbesluit).

 • Is gewijzigd in

  Wettelijke beroepsvereisten Ja, De regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren (voorheen bekend als Besluit gezelschapsdieren) maken onderdeel uit van het Besluit houders van dieren dat op 1 juli 2014 in werking is getreden. In hoofdstuk 3 van Besluit houders van dieren zijn in paragraaf 2 de regels over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren opgenomen. Tevens is een artikel over het fokken met gezelschapsdieren aan het Besluit houders van dieren toegevoegd (artikel 3.4) dat zowel op hobbyfokkers, als op bedrijfsmatige fokkers van toepassing is. In hoofdstuk 6 van het Besluit is een aantal overgangsartikelen ingevoegd.

  Het brondocument waarin vakkennis en vaardigheden staan beschreven is te vinden op http://www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/downloads

 • Bij de onderstaande werkprocessen zijn items toegevoegd.

  • 1.1 werkproces Voert dieren (pagina 57),

  • 1.2 werkproces Verzorgt dieren (pagina 58)

  • 1.3 werkproces Hanteert en socialiseert dieren (pagina 59)

  • 1.4 werkproces monitort dieren (pagina 61)

  • 1.5 werkproces: Reinigt en ontsmet leef- en werkomgeving (pagina 62

  • 1.6 werkproces: Richt leef- en werkomgeving in en onderhoudt deze (pagina 63)

  • 2.1 werkproces: Begeleidt fokproces (pagina 65)

  • 2.2 werkproces: Begeleidt geboorte (pagina 66)

  • 2.3 werkproces: Socialiseert jonge dieren (pagina 67)

  • 3.6 werkproces: Informeert en adviseert klanten (pagina 76)

  • 3.8 werkproces: Verzendt bestelde dieren en dierbenodigdheden (pagina 79)

  Bij alle bovengenoemde werkprocessen is toegevoegd aan de kolom Vakkennis en vaardigheden

  Aanvullend voor werken met herpeten

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor werken met honden en katten

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor werken met overige zoogdieren

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor vissen

  • Zie brondocument

  Aanvullend voor vogels

  • Zie brondocument

 • De tekst in hoofdstuk 3 (oud). Certificeerbare eenheden pagina 95 t/m pagina 99 is volledig vervangen door de tekst uit bijlage 1 van dit document, vanaf pagina 8.

 • Pagina 106 De tekst (oud)

  Het honden- en kattenbesluit vereist dat er expliciet aandacht wordt besteed aan diergezondheid en -welzijn van honden en/of katten. Onderdeel hiervan is deskundigheid. Deze is verwoord in de CE in dit dossier. Met deze inhoud voldoet een beroepsbeoefenaar aan de wettelijke vereisten en biedt het certificaat dus arbeidsmarktrelevantie. De CE bestaat uit kerntaak 1 en 2 en werkproces 3.6. Het gaat om de delen waar de beroepsbeoefenaar met honden en/of katten bezig is en de voorlichting en advisering aan klanten en/of publiek.

 • Is gewijzigd in (nieuw):

  Het Besluit houders van dieren vereist dat er expliciet aandacht wordt besteed aan diergezondheid en -welzijn van vijf onderscheiden diergroepen en daarmee vijf CE's (herpeten; honden en katten; kleine zoogdieren; vissen; vogels). Onderdeel hiervan is deskundigheid. Deze is verwoord in de CE's in dit dossier. Met deze inhoud voldoet een beroepsbeoefenaar aan de wettelijke vereisten en biedt het certificaat dus arbeidsmarktrelevantie.

  De CE's bestaan elk uit kerntaak 1 en 2 en werkproces 3.1. Het gaat om de delen waar de beroepsbeoefenaar met de verzorging van dieren bezig is, de voorlichting en advisering aan klanten en/of publiek en het verzend-/transportklaar maken van de dieren.

BIJLAGE 1

3. Certificeerbare eenheden

In dit hoofdstuk worden de certificeerbare eenheden van dit kwalificatiedossier nader omschreven.

De certificeerbare eenheden welke deel uit maken van dit dossier zijn:

 • CE Herpeten (Besluit houders van dieren)

 • CE Honden en katten (Besluit houders van dieren)

 • CE Overige zoogdieren (Besluit houders van dieren)

 • CE Vissen (Besluit houders van dieren)

 • CE Vogels (Besluit houders van dieren)

3.1 Nadere specificatie CE Herpeten (Besluit houders van dieren)
Certificeerbare eenheid

Alle (toekomstige) beroepsbeoefenaars die professioneel met herpeten werken, dienen deze CE te behalen. Zonder deze CE is bedrijfsmatig werken met herpeten niet toegestaan.

Beroepsinhoud en voorkomende functiebenaming(en)

De essentie van de CE wordt gevormd door de wettelijk vereiste onderdelen: Verzorgen dieren en leef- en werkomgeving van dieren en het begeleiden van het fokproces. Er is geen aparte functienaam voor de CE. Kennis en vaardigheden zijn afgestemd op herpeten en worden toegepast in de bedrijven waar met herpeten wordt gewerkt. De specifieke (aanvullende) eisen zijn te vinden op de website van Aequor: http://www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/downloads

Betekenis van deze kerntaak voor deze certificeerbare eenheid

In deze matrix wordt per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze certificeerbare eenheid. Dit wordt zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix.

3.2 Nadere specificatie CE Honden en katten (Besluit houders van dieren)
Certificeerbare eenheid

Alle (toekomstige) beroepsbeoefenaars die professioneel met honden en katten werken, dienen deze CE te behalen. Zonder deze CE is bedrijfsmatig werken met honden en katten niet toegestaan.

Beroepsinhoud en voorkomende functiebenaming(en)

De essentie van de CE wordt gevormd door de wettelijk vereiste onderdelen: Verzorgen dieren en leef- en werkomgeving van dieren en het begeleiden van het fokproces. Er is geen aparte functienaam voor de CE. Kennis en vaardigheden zijn afgestemd op honden en katten en worden toegepast in de bedrijven waar met honden en katten wordt gewerkt. De specifieke (aanvullende) eisen zijn te vinden op de website van Aequor: http://www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/downloads

Betekenis van deze kerntaak voor deze certificeerbare eenheid

In deze matrix wordt per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze certificeerbare eenheid. Dit wordt zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix.

3.3 Nadere specificatie CE Overige zoogdieren (Besluit houders van dieren)
Certificeerbare eenheid

Alle (toekomstige) beroepsbeoefenaars die professioneel met overige zoogdieren werken, dienen deze CE te behalen. Zonder deze CE is bedrijfsmatig werken met overige zoogdieren niet toegestaan.

Beroepsinhoud en voorkomende functiebenaming(en)

De essentie van de CE wordt gevormd door de wettelijk vereiste onderdelen: Verzorgen dieren en leef- en werkomgeving van dieren en het begeleiden van het fokproces. Er is geen aparte functienaam voor de CE. Kennis en vaardigheden zijn afgestemd op overige zoogdieren en worden toegepast in de bedrijven waar met overige zoogdieren wordt gewerkt. De specifieke (aanvullende) eisen zijn te vinden op de website van Aequor: http://www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/downloads

Betekenis van deze kerntaak voor deze certificeerbare eenheid

In deze matrix wordt per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze certificeerbare eenheid. Dit wordt zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix.

3.4 Nadere specificatie CE Vissen (Besluit houders van dieren)
Certificeerbare eenheid

Alle (toekomstige) beroepsbeoefenaars die professioneel met vissen werken, dienen deze CE te behalen. Zonder deze CE is bedrijfsmatig werken met vissen niet toegestaan.

Beroepsinhoud en voorkomende functiebenaming(en)

De essentie van de CE wordt gevormd door de wettelijk vereiste onderdelen: Verzorgen dieren en leef- en werkomgeving van dieren en het begeleiden van het fokproces. Er is geen aparte functienaam voor de CE. Kennis en vaardigheden zijn afgestemd op vissen en worden toegepast in de bedrijven waar met vissen wordt gewerkt. De specifieke (aanvullende) eisen zijn te vinden op de website van Aequor: http://www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/downloads

Betekenis van deze kerntaak voor deze certificeerbare eenheid

In deze matrix wordt per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze certificeerbare eenheid. Dit wordt zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix.

3.5 Nadere specificatie CE Vogels (Besluit houders van dieren)
Certificeerbare eenheid

Alle (toekomstige) beroepsbeoefenaars die professioneel met vogels werken, dienen deze CE te behalen. Zonder deze CE is bedrijfsmatig werken met vogels niet toegestaan.

Beroepsinhoud en voorkomende functiebenaming(en)

De essentie van de CE wordt gevormd door de wettelijk vereiste onderdelen: Verzorgen dieren en leef- en werkomgeving van dieren en het begeleiden van het fokproces. Er is geen aparte functienaam voor de CE. Kennis en vaardigheden zijn afgestemd op vogels en worden toegepast in de bedrijven waar met vogels wordt gewerkt. De specifieke (aanvullende) eisen zijn te vinden op de website van Aequor: http://www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/downloads

Betekenis van deze kerntaak voor deze certificeerbare eenheid

In deze matrix wordt per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze certificeerbare eenheid. Dit wordt zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix.

Kwalificatiedossier Paraveterinaire ondersteuning (crebo 22238)

Kwalificatie Dierenartsassistent paraveterinair (crebo 97590)\

 • De tekst pagina 10

  Wetgeving en regelgeving: Er zijn geen ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

 • Is gewijzigd in:

  Wetgeving en regelgeving: De regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren (voorheen bekend als Besluit gezelschapsdieren) maken onderdeel uit van het Besluit houders van dieren dat op 1 juli 2014 in werking is getreden. In hoofdstuk 3 van Besluit houders van dieren zijn in paragraaf 2 de regels over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren opgenomen.

  Tevens is een artikel over het fokken met gezelschapsdieren aan het Besluit houders van dieren toegevoegd (artikel 3.4) dat zowel op hobbyfokkers, als op bedrijfsmatige fokkers van toepassing is. In hoofdstuk 6 van het Besluit is een aantal overgangsartikelen ingevoegd.

  Indien de dierenartsassistent paraveterinair voldoet aan de aanvullende eisen die gesteld zijn aan het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren (Besluit houders van dieren; vijf onderscheiden diergroepen) wordt dit op zijn diploma vermeld. Deze aanvullende eisen zijn niet verplicht voor de dierenartsassistent. De kerntaak Voert en verzorgt gezonde dieren en begeleidt geboorte wordt dan diersoortspecifiek ingevuld. Het brondocument met deze aanvullende eisen is te vinden op http://www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/downloads

 • De tekst pagina 15

  Wettelijke beroepsvereisten

  Ja

  Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Besluit Paraveterinairen, Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit. Regeling Paraveterinairen, Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit. (Bron: ministerie LNV)

 • Is gewijzigd in:

  Ja

  Besluit Diergeneeskundigen, artikel 3.1; dit regelt de toelating van de dierenartsassistent-paraveterinair.

In het dossier is een CE opgenomen: Paraveterinaire handelingen.

TOELICHTING

Algemene toelichting

Rectificatie eerder vastgestelde kwalificaties

Met de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 zijn de kwalificatiedossiers in het kader van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur vastgesteld. Deze dossiers zijn van kracht sinds het studiejaar 2012-2013. Na deze vaststelling hebben de betreffende kenniscentra omissies geconstateerd in een aantal vastgestelde kwalificatiedossiers. Ook is het Honden- en kattenbesluit 1999 vervangen door het Besluit houders van dieren. Met de onderhavige regeling worden deze omissies rechtgezet door het betreffende kwalificatiedossier op die punten te wijzigen.

Deze regeling leidt niet tot een toename van de administratieve lasten, omdat met de regeling geen nieuwe informatieverplichtingen worden opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

De reikwijdte van het Besluit houders van dieren dat met ingang van 1 juli 2014 in werking is getreden, is uitgebreid ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit 1999. Het Besluit houders van dieren kent met ingang van 1 juli 2014 vakbekwaamheidseisen voor vijf diersoorten. Om die reden is in bijlage 1 de gewijzigde inhoud van de kwalificaties 97720, 97730, 97790 en 97791 opgenomen waarbij de wettelijke beroepsvereisten in de genoemde kwalificaties worden gewijzigd. Omdat het wettelijke beroepsvereisten betreft zal de wijziging met terugwerkende kracht gelden voor studenten die zijn ingeschreven vanaf 1 augustus 2014.

De bovengenoemde kwalificaties behoren bevatten door het inwerkingtreden van het Besluit houders van dieren, certificeerbare eenheden (CE’s) voor:

CE Herpeten, CE Honden en katten, CE Overige zoogdieren, CE Vissen en CE Vogels. Onderwijsinstellingen kunnen genoemde certificeerbare eenheden gaan examineren, zodat bedrijfsmatige houders van deze dieren in de gelegenheid worden gesteld de betreffende bijbehorende certificaten te verkrijgen.

De CE voor Paraveterinaire ondersteuning in kwalificatie 97590 is noodzakelijk omdat is geconstateerd dat het ministerie van EZ behoefte heeft aan een CE voor Paraveterinaire ondersteuning.

Artikel II

In dit artikel wordt een rectificatie aangebracht in bijlage 2 bij de regeling Vaststelling vierjarige beroepsopleidingen (de naam van de kwalificatie Assistent bouwen, comfort en wonen (95 771) wordt gewijzigd in Assistent bouwen, wonen en onderhoud).

Artikel III

De onderhavige regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2014.

Het verlenen van terugwerkende kracht aan de regeling is niet bezwaarlijk gelet op het feit dat de rectificaties geen directe gevolgen hebben voor studenten en instellingen.

Bijlage

De bijlage wordt naast de website www.duo.nl ook geplaatst op één of meer van de volgende websites:

www.kwalificatiesmbo.nl;

www.overheid.nl en

www.groenkennisnet.nl.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven