Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Midden-HollandStaatscourant 2014, 30639Vergunningen

Publicatie beschikking Wet milieubeheer Mer-beoordeling Delft, Omgevingsdienst Midden-Holland

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt kenbaar dat, naar aanleiding van een op 29 september 2014 ontvangen aanmeldingsnotitie voor een MER-beoordeling, het opstellen van een milieueffectrapport voor het vervangen van het Pharmafilter niet noodzakelijk is. De inrichting is gelegen op het terrein van het Reinier de Graaf ziekenhuis locatie Delft met adres Reinier de Graafweg 3-11, 2625 AD te Delft.

Voor de vervanging van het Pharmafilter is eveneens een omgevingsvergunning aangevraagd.

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit voor de omgevingsvergunning waartegen geen bezwaar kan worden ingediend, tenzij aangetoond kan worden dat deze beoordeling los van de voor te bereiden omgevingsvergunning een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inzage

U kunt de aanmeldingsnotitie en de overige relevante stukken vanaf 3 november 2014 tot en met 15 december 2014 inzien op werkdagen:

  • bij de Omgevingsdienst Haaglanden, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 218 99 02;

  • bij de Publieksbalie van de gemeente Delft, ma t/m do 8:00-17:00 uur, vr 8:00-20:00 uur (op afspraak), Phoenixstraat 16, tel.nr. 14015.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.