Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 3057Vergunningen

Logo Bergambacht
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Tussenlanen 32 ter inzage, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat van 6 februari tot en met 19 maart 2014 de ontwerp omgevingsvergunning met betrekking tot de bouw van een postduivenhok op het perceel Tussenlanen 32, Bergambacht ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Het plan niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 2011 omdat buiten het bestemmingsvlak Wonen wordt gebouwd.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen van de afdeling ROB te bereiken op telefoonnummer 0182 356 512.