Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2014, 30349Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 oktober 2014, nr. HO&S/674004, tot het intrekken van een drietal aanwijzingen van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 9.1a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering 2000;

Besluit:

Artikel 1

De personen werkzaam bij:

  • Langhenkel Beheer BV te Zwolle;

  • de afdeling Handhaving van Sagènn Professionals BV te Groningen;

  • de Intergemeentelijke Sociale Dienst Assen/Unit Handhaving te Assen;

zijn met ingang van 1 oktober 2014 niet langer belast met het toezicht als bedoeld in artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap M. Bussemaker

TOELICHTING

Met dit besluit worden de volgende aanwijzingen met ingang van 1 oktober 2014 ingetrokken:

  • Besluit van 19 april 2012, nr. HO&S/399254, tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 (Stcrt. 2012, 8364, van 1 mei 2012), voor zover het gaat om de aanwijzing van personen werkzaam bij Langhenkel Beheer BV te Zwolle en de afdeling Handhaving van Sagènn Professionals BV te Groningen;

  • Besluit van 21 september 2012, nr. HO&S/430948, tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 (Stcrt. 2012, 20893, van 16 oktober 2012), voor zover het gaat om de aanwijzing van personen werkzaam bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Assen/Unit Handhaving te Assen.

De werkzaamheden van bedoelde personen in het kader van het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 zijn inmiddels beëindigd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap M. Bussemaker