Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 30131

Gepubliceerd op 27 oktober 2014 09:00Besluit van 17 oktober 2014, nr. 2014001998, houdende verlening van ontslag aan drs. F.C.G.M. Timmermans als Minister van Buitenlandse Zaken

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 17 oktober 2014, kenmerk 3137743;

Gezien de ontslagaanvrage van drs. F.C.G.M. Timmermans, als Minister van Buitenlandse Zaken, van 15 oktober 2014;

Gelet op artikel 43 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Onze Minister van Buitenlandse Zaken, drs. F.C.G.M. Timmermans, op zijn verzoek met ingang van 17 oktober 2014 op de meest eervolle wijze als zodanig ontslag te verlenen onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan Ons en het Koninkrijk bewezen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 17 oktober 2014

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl