Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2014, 29876Ruimtelijke plannen

Logo Valkenburg aan de Geul
Ontwerpprojectafwijkingsbesluit ‘Uitbreiding Dorpscentrum De Holle Eik’ te Valkenburg, Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken, ingevolge het bepaalde in de artikelen 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 23 oktober 2014 het ontwerp projectafwijkingsbesluit ‘Uitbreiding Dorpscentrum De Holle Eik' gedurende zes weken voor eenieder ter inzage zal liggen.

Het ontwerp projectafwijkingsbesluit heeft betrekking op een perceel aan de Baron de Selysstraat te Valkenburg (kadastraal bekend: gemeente HHM00, sectie A, nummer 3102) en voorziet in een uitbreiding van het bestaande dorpscentrum op dit perceel.

Inzage

Het ontwerp projectafwijkingsbesluit ligt ter inzage bij de balie van de afdeling ‘Burger’ in het gemeentehuis, Geneindestraat 4 te Valkenburg. De balie is elke werkdag tussen 9.00 en 12.30 geopend. Het digitale projectafwijkingsbesluit met bijbehorende stukken is in te zien via de gemeentelijke website http://www.valkenburg.nl/, onder het menu ‘digitaal loket/ruimtelijkeplannen’.

Zienswijzen

Tijdens de ter inzage legging van het plan kan een ieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectafwijkingsbesluit kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg.

Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling ‘Burger’ via telefoonnummer 043 6099 290.