Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaaksbergenStaatscourant 2014, 28907Ruimtelijke plannen

Logo Haaksbergen
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, deelplan De Els, partiële herziening woningbouwlocatie De Greune’, Haaksbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, deelplan De Els, partiële herziening woningbouwlocatie De Greune’ met ingang van 12 september 2014 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat is gelegen op de hoek van de Hengelosestraat en de Veldmaterstraat en het voorziet in de bouwmogelijkheid van maximaal 40 grondgebonden woningen. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1097-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te benaderen via onze website www.haaksbergen.nl → Bouwen, wonen, milieu en afval → Ruimtelijke plannen → Bestemmingsplannen → Haaksbergen-Dorp, woongebieden → Plannen in onherroepelijke fase. Hier vindt u een rechtstreekse link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Haaksbergen, 16 oktober 2014

burgemeester en wethouders van Haaksbergen, J.C. Gerritsen, burgemeester

M.E. Kragting-de Groot, loco-secretaris