Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaaksbergenStaatscourant 2014, 28731Ruimtelijke plannen

Logo Haaksbergen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Veldkampstraat 9–13’, Haaksbergen

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Veldkampstraat 9 – 13’

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van dinsdag 30 september 2014 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen – Dorp, partiële herziening Veldkampstraat 9 – 13’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om vier vrijstaande woningen te realiseren op de voormalige schoollocatie Nortwick MAVO. Binnen het bestemmingsplan wordt via een afwijkingsmogelijkheid mogelijk gemaakt om maximaal vijf woningen te realiseren waarvan 1 twee onder 1 kap woning en drie vrijstaande woningen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1120-0001.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen – Dorp, partiële herziening Veldkampstraat 9 – 13’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van vrijdag 10 oktober 2014 tot en met donderdag 20 november 2014 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Bouwen, wonen, milieu en afval → Ruimtelijke plannen → Bestemmingsplannen → Haaksbergen Dorp – woongebieden → Plannen in ontwerpfase. Hier vindt u ook een rechtstreekse link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzage termijn kan een ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Ruud Oude Moleman, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Haaksbergen, 9 oktober 2014

burgemeester en wethouders van Haaksbergen, J.C. Gerritsen, burgemeester

M.E. Kragting-de Groot, loco-secretaris