Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2014, 28242Vergunningen

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen, Agentschap NL

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken zijn, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij Agentschap NL, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Verleend
Radioactieve stoffen/bronnen/röntgentoestellen

12 september 2014

2014/0775-06 toestemming tot overdracht van de aan de Asfaltfabriek Roermond B.V. te Roermond verleende vergunning d.d. 22 januari 2007 met nummer 2008/2835-05, aan TPA Nederland te Roermond.

12 september 2014

2014/0644-11 onder wijziging van de d.d. 7 maart 2007, onder nr. 2007/0652-06, verleende vergunning aan Aviapartner Cargo B.V., gelegen aan de Pelikaanweg 1 te Schiphol, voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van het scannen van door de lucht te vervoeren vracht en post.

17 september 2014

2014/0842-06 aan InnovioPapers B.V., gevestigd te Nijmegen, onder wijziging van de tenaamstelling van de d.d. 15 mei 2012 aan Sappi Nijmegen B.V. verleende vergunning met nummer 2012/0455-05, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van gramgewichts-, massa- en asmeting binnen de locatie gelegen aan de Ambachtsweg 2 te Nijmegen.

19 september 2014

2014/0730-05 aan BMS Development B.V., Heembadweg 8 te Ter Apel voor het verrichten van werkzaamheden en handelingen met natuurlijke bronnen ten behoeve van het schoonmaken van radioactief besmette installaties van derden, binnen de locatie gelegen aan de Heembadweg 8 te Ter Apel.

19 september 2014

2014/0727-07 aan W.M. Beheer B.V., gelegen aan de Ouvertureweg 8 te Barendrecht, voor het verrichten van handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van niet-destructief onderzoek binnen de locatie aan de Nieuwsluisweg 110 te Botlek-Rotterdam en op wisselende plaatsen in geheel Nederland.

19 september 2014

2014/0818-06 aan W.F. van Grinsven, handelend onder de naam Van Grinsven Riooltechniek, Platanenstraat 12 te Vinkel, verleende vergunning, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van dichtheids- en vochtigheidsmetingen op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland, en voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van opslag binnen de locatie van Aannemingsbedrijf Van Grinsven, gelegen aan de Huisbergenweg 1 te Rosmalen.

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de minister van Economische Zaken, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve bronnen/radioactieve stoffen/röntgentoestellen ingetrokken.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederand, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Ingetrokken
Radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

17 september 2014

2014/0916-05 onder intrekking van d.d. 25 maart 2004, met nummer 2004/11290, verleende vergunning, aan Nuon Power Buggenum B.V. te Haelen, voor het verrichten van handelingen met een radioactieve stoffen ten behoeve van niveau- en dichtheidsmeting binnen de locatie van Nuon Power Buggenum B.V., gelegen aan de Roermondseweg 55 te Haelen, en het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van röntgendiffractie binnen de locatie van Nuon Power Buggenum B.V., gelegen aan de Roermondseweg 55 te Haelen.