Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmeloStaatscourant 2014, 28031Ruimtelijke plannen

Logo Almelo
Voorbereidingsbesluit Worker Landen 20 te Bornerbroek, Almelo

De gemeenteraad heeft op 30 september 2014 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Worker Landen 20 te Bornerbroek (voorbereidingsbesluit). Het voorbereidingsbesluit geldt voor het kadastrale perceel Worker Landen 20, voor zover hier op basis van het bestemmingsplan Buitengebied een bouwvlak op is gesitueerd. Het perceel is grofweg is gelegen in het buitengebied, ten zuiden van de Doorbraak en het XL Business Park, ten oosten van de zijtak van het Twentekanaal en ten noordwesten van de dorpskern Bornerbroek, zoals weergegeven op de bijbehorende verbeelding van het voorbereidingsbesluit met kenmerk NL.IMRO.0141.201402-VB01. Op grond van het voorbereidingsbesluit mag het gebruik van gronden en bouwwerken niet gewijzigd worden zonder omgevingsvergunning. Daarnaast dienen aanvragen om omgevingsvergunning te worden aangehouden. Het besluit treedt op de dag van publicatie (donderdag 2 oktober 2014) in werking.

Inzien van het voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit en alle bijbehorende stukken liggen van 2 oktober 2014 tot en met 12 november 2014 ter inzage bij de publieksbalies van het Klantcontactcentrum en kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.almelo.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen tegen het voorbereidingsbesluit.