Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 27927

Gepubliceerd op 1 oktober 2014 09:00Besluit houdende benoeming leden Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3.16.15 van de Regeling nationale EZ-subsidies;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 oktober 2014 worden voor een periode van twee jaar tot lid van de Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters benoemd:

  • a. de heer ir. P.P. ’t Hoen, te Leidschendam, tevens voorzitter;

  • b. mevrouw mr. C. van den Brink, te Amsterdam;

  • c. de heer ir. G.A. de Bruin, te Norg;

  • d. de heer drs. S.J. van der Goot, te Rotterdam;

  • e. de heer prof. dr. A.J.M. de Jong, te Hengelo;

  • f. de heer dr. ir. K. Recourt, te Amersfoort.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: B. Leeftink directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl