Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oost GelreStaatscourant 2014, 27651Ruimtelijke plannen

Logo Oost Gelre
Besluit omgevingsvergunning Nicolaasweg 3 te Harreveld, Oost Gelre

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing is verleend voor het perceel Nicolaasweg 3 te Harreveld.

Deze omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en voorziet in een woningsplitsing van de bestaande boerderij.

De omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken kunnen vanaf 3 oktober 2014 worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u de omgevingsvergunning, inclusief deze publicatie, digitaal raadplegen via de gemeentelijke website (www.oostgelre.nl) of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

De omgevingsvergunning ligt voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 13 november 2014.

Beroep

Bent u belanghebbende, heeft u tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar gemaakt of kunt u aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest en bent het niet eens met het besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het publiceren van dit besluit in het huis-aan-huisblad ‘Elna’ en ‘Groenlose gids’ en de ‘Staatscourant’. Uw beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Wat moet er altijd in uw beroepschrift staan?

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u uw beroepschrift verstuurt;

  • Het besluit waartegen u in beroep gaat;

  • De reden waarom u beroep aantekent.

Let er op dat u een handtekening onder uw beroepschrift zet.

Voor de rechtbank is het belangrijk dat u een kopie van het besluit meestuurt.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U moet dan duidelijk aangeven dat het uitvoeren van dit besluit voor u ernstige gevolgen heeft. De rechter kan dan beslissen of met de uitvoering van het besluit moet worden gewacht.

U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.