Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2014, 27183Vergunningen
Gemeente Heerlen - Belemmeringenwet Privaatrecht
Logo Heerlen
De burgemeester van de gemeente Heerlen verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 25 augustus 2014, kenmerk RWS-2014/37490, ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de rioolwatertransportleiding RWZI Heerlen-Ten Esschen in de gemeente Heerlen, met bijkomende werken in de gemeente Heerlen door Waterschapsbedrijf Limburg, ter inzage ligt met ingang van 25 september 2014 voor een periode van veertien dagen ter inzage liggen op het gemeentehuis van Heerlen, Geleenstraat 25-27 te Heerlen.