Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Justitiële InformatiedienstStaatscourant 2014, 2702Overig

Vervanging van een vermiste huwelijksakte met latere vermelding van de consulaire post te Addis Ababa, Ethiopië, Justitiële Informatiedienst

27 januari 2014

Algemeen 5302

Directeur van de Centrale Bewaarplaats in deze de Justitiële Informatiedienst

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek;

Besluit:

  • 1. Dat ter vervanging van de bij de consulaire post te Addis Ababa, Ethiopië vermiste huwelijksakte met aktenummer 30 van het registerjaar 1968 van het dubbel van deze huwelijksakte een afschrift wordt gemaakt.

  • 2. Dat ter vervanging van de bij de consulaire post te Addis Ababa, Ethiopië vermiste latere vermelding horende bij huwelijksakte met aktenummer 30 van het registerjaar 1968 van het dubbel van deze latere vermelding een afschrift wordt gemaakt

  • 3. Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de vervanging van de akte is vermeld

Almelo, 27 januari 2014

De Minister voornoemd, Namens deze, De directeur van de Centrale Bewaarplaats, J.J. Wiltvank