Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandStaatscourant 2014, 26741Vergunningen
Bekendmaking watervergunning V59651 het uitbreiden van een bestaande woning ter plaatse van de Aalsmeerderdijk 522-523 te Rijsenhout
Logo Hoogheemraadschap van Rijnland
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 17 september 2014 een vergunning verleend voor het bouwen en hebben van een uitbreiding van een bestaande woning in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering (Aalsmeerdijk)van de Haarlemmermeerpolder, een en ander ter plaatse van Aalsmeerderdijk 522-523 in te Rijsenhout in de Gemeente Haarlemmermeer.
De stukken liggen tot en met 29 oktober 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.
Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.
Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer ing. M.C.J. Schipper van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063466.
Leiden, 17 september 2014