Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandStaatscourant 2014, 26740Vergunningen
Bekendmaking watervergunning V59577 aanleggen dam met duiker ter plaatse van de Geestweg nabij het Hazepad 1 te Roelofarendsveen
Logo Hoogheemraadschap van Rijnland
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 16 september 2014 een vergunning verleend voor het aanleggen en hebben van een dam van 8 meter met een duiker van ø600 mm en het graven van water ter hoogte van de Geestweg nabij het Hazenpad 1 te Roelofarendsveen.
De stukken liggen tot en met 28 oktober 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.
Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.
Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer ing. A. Pacros van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063469.
Leiden, 16 september 2014