Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchijndelStaatscourant 2014, 2622Verkeersbesluiten

Logo SchijndelTijdelijke verkeersmaatregel tijdens de wielerwedstrijd Omloop van Schijndel, Grote prijs Jozon op zondag 9 maart 2014.

Burgemeester en wethouders,

gelet op,

het organiseren door Wielervereniging Schijndel van de wielerwedstrijd “Omloop van Schijndel – Grote prijs Jozon”;

het waarborgen van de veiligheid van de deelnemers;

het waarborgen van de veiligheid van publiek en bezoekers;

het waarborgen van de afwikkeling van het verkeer;

en,

dat, overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gepleegd met de korpschef van het regionale politiekorps,

b e s l u i t e n :

Door het plaatsen van schrikhekken voorzien van een verkeersbord model C01 van bijlage I van het RVV 1990 onderstaande wegen en/of wegvakken af te sluiten voor alle verkeer:

 • Koeveringsedijk tussen Vlagheide en Van Leeuwenhoekweg

 • Van Leeuwenhoekweg tussen Koeveringsedijk en Newtonweg

 • Madame Currieweg geheel

 • Newtonweg tussen Van Leeuwenhoekweg en Landingsweg

 • Landingsweg tussen Newtonweg en Koeveringsedijk

 • Dakotaweg tussen Landingsweg en Vlagheide

 • Vlagheide tussen Dakotaweg en Eerdsebaan

 • Vlagheide tussen Eerdsebaan en Koeveringsedijk

Genoemde maatregelen gelden op zondag 9 maart 2014 vanaf 08.00 uur tot 19.00 uur of zoveel langer of zoveel korter als nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel.

Hierin vermeldt u in ieder geval:

 • uw naam;

 • uw adres;

 • een omschrijving van het besluit;

 • de motivering van uw bezwaar;

 • de datum;

 • uw handtekening.

In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Hiervoor brengt de rechtbank u kosten in rekening.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Schijndel, 24 januari 2014

Namens burgemeester en wethouders,

het hoofd van de afdeling Weg- en Waterbouw,

ing. J. Jans

Reg. nummer 14.002865