Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst West-HollandStaatscourant 2014, 26148Interne regelingen

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland inzake het aanwijzen van de klachtambtenaar

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland, voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

Gelet op

  • De gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland van 27 december 2000, na de 8e wijziging (inwerking treding per 1 juni 2014);

  • De in werking treding van de nieuwe organisatiestructuur van de Omgevingsdienst West-Holland per 14 april 2014;

  • Het gestelde in artikel 9:14 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

  • 1. De juridisch adviseur van de Afdeling Directie en Strategie aan te wijzen als klachtambtenaar belast met de behandeling van en de advisering over klachten in de zin van artikel 9:1 Algemene wet bestuursrecht;

  • 2. Het besluit treedt in werking op de dag nadat het bekend is gemaakt met terugwerkende kracht tot 14 april 2014.

Leiden, 11 september 2014

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland, D.W.M. Eskes.