Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Orde van Register EDP-AuditorsStaatscourant 2014, 25986Registermutaties | Overige registermutaties

Inschrijvingen NOREA

De beroepsorganisatie van IT-auditors

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag om inschrijving ingevolge artikel 9 van het in de Statuten vermelde Register hebben gedaan. Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam.

De heer M.J.M. Daams MSc EMITA

Ebenhaezerstraat 9 G

3083 RC ROTTERDAM

De heer drs. J.R. van Duijnen RA CISA

Joke Smitlaan 31

2253 PA VOORSCHOTEN

De heer P.A.W. Jolen MSc

Uitweg 9 B2

3051 JP ROTTERDAM

De heer B.A.C.J. Korthout MSc

Generaal de Wetstraat 75

5025 DH TILBURG

De heer I. Nashir MSc EMITA

Postbus 283

1000 EA AMSTERDAM

De heer A.L. Perk MSc

Crynssenstraat 9

1058 XT AMSTERDAM

Mevrouw drs. N.E.H.J. Pijls

Lambermonstraat 27

6373 BD LANDGRAAF

De heer C.A. Ramkoeber MSc

Van Veendijk 19

2497 VX ’S-GRAVENHAGE

De heer mr. J. Sehgal

Pijlstaartlaan 38

3645 GS VINKEVEEN

De heer E.M.M. Vermeulen MSc

Laan op Zuid 180

3071 AA ROTTERDAM

De heer K.B.J. Vincent

Het Ruim 10

3823 SG AMERSFOORT

De heer R.J.W. Welten MSc

Maassingel 123

5751 VL DEURNE

De heer R.A.P. van Zetten MSc

Tollenslaan 71

2741 ZA WADDINXVEEN

Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in het Register als bedoeld in artikel 9 van de statuten wordt het besluit van kracht.

J.E. Biekart, voorzitter