Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2014, 25723Overig

Publicatie AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, wijziging productdossier ‘Arroz de Valencia’/‘ARRÒS DE VALÈNCIA’, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gelet op artikel 2 van het Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de volgende publicatie in Publicatieblad C 277 van 22 augustus 2014 van de Europese Unie bekend.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een rechtmatig belang te hebben in verband met door de Europese Commissie voorgenomen wijziging van een bestaand productdossier, kan tot uiterlijk 22 oktober 2014 zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, secretariaat AGOS, Postbus 93119, 2509 AC Den Haag

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

2014/C 277/05

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees parlement en de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingsaanvraag.

WIJZIGINGSAANVRAAG VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen  (2)

WIJZIGINGSAANVRAAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9

„Arroz de Valencia”/„ARRÒS DE VALÈNCIA”

EG-nummer: ES-PDO-0105-01162 – 30.09.2013

BGA () BOB (X)

 • 1. Rubriek van het productdossier waarop de wijziging betrekking heeft

  □ Naam van het product

  ☒ Beschrijving van het product

  ☒ Geografisch gebied

  □ Bewijs van de oorsprong

  □ Werkwijze voor het verkrijgen van het product

  □ Verband

  □ Etikettering

  □ Nationale eisen

  □ Overige (nader aan te geven)

 • 2. Aard van de wijziging(en)

  ☒ Wijziging van het enige document of de samenvatting

  □ Wijziging van het productdossier voor een geregistreerde BOB of BGA waarvoor geen enig document en evenmin een samenvatting bekend zijn gemaakt

  □ Wijziging van het productdossier waarbij geen wijziging van het bekendgemaakte enige document nodig is (artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

  □ Tijdelijke wijziging van het productdossier als gevolg van een verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel die is opgelegd door de overheid (artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

 • 3. Wijziging(en):

  • 3.1. Betreffende de beschrijving

   Variëteiten

   Er wordt verzocht om toevoeging van nieuwe rijstvariëteiten, meer bepaald: J. Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet en Albufera.

   Rijst is een plant die zich gemakkelijk laat kruisen. Deze eigenschap brengt met zich mee dat ondanks de genetische verbeteringen die zowel de reproductiebedrijven als de kwekers zelf weten te realiseren, de variëteit na verloop van tijd geleidelijk bepaalde agronomische kwaliteiten verliest, zoals de groottetoename, het vermogen om uit te lopen, enzovoort. Daarom vindt regelmatig een vernieuwing van de variëteit plaats en verschijnen nieuwe variëteiten met verbeterde agronomische eigenschappen.

   Het Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en gespecialiseerde zaadproductiebedrijven brengen elk jaar nieuwe variëteiten voort. Besloten is de variëteiten Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet en Albufera toe te voegen. Nadat was vastgesteld dat deze variëteiten zich perfect aan het gebied konden aanpassen, bleken zij namelijk duurzamer te kunnen worden geteeld en over de typische organoleptische eigenschappen van de bestaande variëteiten te beschikken.

   Omdat bijna alle rijst met de oorsprongsbenaming „Arroz de Valencia” in natuurparken wordt verbouwd, moet bijzondere aandacht aan het milieu worden geschonken en moet de bereidheid bestaan over te gaan op nieuwe variëteiten die milieuvriendelijker en duurzamer kunnen worden geteeld. Bijgevolg mogen alleen variëteiten die geschikt zijn voor de specifieke omstandigheden in het gebied waarop de BOB „Arroz de Valencia” van toepassing is, in dat gebied worden verbouwd. In concreto zijn deze variëteiten om de volgende redenen toegevoegd:

   • 1. Zij zijn resistenter tegen schimmelziekten, zodat minder schimmelwerende middelen hoeven te worden gebruikt.

   • 2. Zij zijn beter bestand tegen aanvallen van Chilo Suppresalis.

   • 3. Zij hebben een kortere stengel en vereisen daardoor minder bemesting.

   • 4. Zij zijn van nature beter bestand tegen legering, zodat dat er geen fytosanitaire middelen hoeven te worden toegepast om ze te beschermen tegen windstoten.

   • 5. Zij hebben een kortere stengel, waardoor minder stoppels in het veld achterblijven. Omdat minder stro in het veld achterblijft, zal dat stro gemakkelijker ontbinden, waardoor het minder vaak hoeft te worden verbrand of uitgetrokken (processen die beide ingrijpende gevolgen hebben voor het milieu).

   • 6. De organoleptische eigenschappen en de agronomische en ecologische verenigbaarheid met het geografische gebied zijn behouden.

   Eisen

   Verpakte rijst met de BOB „Arroz de Valencia” moet aan de volgende eisen voldoen:

   Middelgrote korrels

   4%

   Gele en amberkleurige korrels

   0,20%

   Rode en roodgespikkelde korrels

   0,50%

   Krijtkleurige en groene korrels

   2%

   Gevlekte korrels

   0,50%

   Vreemde stoffen

   0,10%

   Minimaal vrij van onvolkomenheden

   92,70%

   De wijziging betreft hoofdzakelijk het onderscheid dat voorheen werd gemaakt tussen verschillende maten van middelgrote korrels, dat tegenwoordig niet meer wordt gehanteerd. Alle middelgrote korrels worden als nadelig voor de kwaliteit van het product beschouwd, ongeacht hun grootte.

   Bovendien zijn een aantal voor de productbeschrijving gehanteerde maatstaven gewijzigd. De morfologische elementen zijn geschrapt, omdat die niet afhangen van de organoleptische eigenschappen en impliciet samenhangen met de variëteit die onder de BOB valt.

  • 3.2. Betreffende het geografische gebied

   Het gebied waarop de BOB van toepassing is, is gewijzigd; de gemeenten Rafelbuñol, Alcira, Chilches en La Llosa zijn toegevoegd.

   De gemeente Rafelbuñol grenst aan andere gemeenten die deel uitmaken van het gebied waarop de beschermde oorsprongsbenaming van toepassing is, zoals Massamagrell en La Pobla de Farnals, die tot dezelfde wetlands behoren en hetzelfde bodemtype en klimaat hebben.

   Dat de streek van Rafelbuñol een rijstteelttraditie kent, blijkt bovendien uit het werk van Antonio José Cavanilles (Observaciones sobre la historia natural, geográfica, agrícola, población y frutos del Reino de Valencia (Over de natuurlijke, geografische en agrarische geschiedenis, de bevolking en de producten van het Koninkrijk Valencia), 1795), waarin de auteur de rijstteelt en de invloed ervan op de volksgezondheid beschrijft, alsmede uit het Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (geografisch, statistisch en historisch woordenboek van Spanje en zijn overzeese koloniën, 1850), waarin wordt vermeld dat de meel- en rijstmolens in Rafelbuñol werden aangedreven door het kanaal van Moncada.

   De gemeente Alcira grenst aan de gemeenten Algemesí, Corbera, Favareta, Llaurí, Polinyà de Xúquer en Tabernes del Valldigna, waarop de BOB van toepassing is.

   De gemeenten Chilches en La Llosa vormen een uniek, aaneensluitend moerasgebied met Almenara, dat deel uitmaakt van het gebied waarop de BOB van toepassing is. De rijstteelttraditie van Alcira, Chilches en La Llosa blijkt bovendien uit het werk van Antonio José Cavanilles (Observaciones sobre la historia natural, geográfica, agrícola, población y frutos del Reino de Valencia (Over de natuurlijke, geografische en agrarische geschiedenis, de bevolking en de producten van het Koninkrijk Valencia), 1795), waarin de auteur de rijstteelt en de invloed ervan op de volksgezondheid beschrijft, alsmede uit het Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (geografisch, statistisch en historisch woordenboek van Spanje en zijn overzeese koloniën, 1850).

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen  (3)

„Arroz de Valencia”/„ARRÒS DE VALÈNCIA”

EG-nummer: ES-PDO-0105-01162 – 30.09.2013

BGA () BOB (X)

 • 1. Naam

  „Arroz de Valencia”/„Arròs de València”

 • 2. Lidstaat of derde land

  Spanje

 • 3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

  • 3.1. Productcategorie

   Categorie 1.6. Fruit en groenten (vers of verwerkt)

  • 3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

   Rijst (Oryza sativa) van de variëteiten Senia, Bahía, Bomba, J.Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet en Albufera. Deze rijst wordt verkocht als witte rijst of zilvervliesrijst die voldoet aan de volgende parameters (gemiddelde waarden):

   Middelgrote korrels

   4%

   Gele en amberkleurige korrels

   0,20%

   Rode en roodgespikkelde korrels

   0,50%

   Krijtkleurige en groene korrels

   2%

   Gevlekte korrels

   0,50%

   Vreemde stoffen

   0,10%

   Minimaal vrij van onvolkomenheden

   92,70%

   Eigenschappen van de ongekookte korrel (gemiddelde waarden)

   Variëteit

   Lengte (mm)

   Lengte/breedte

   Parelvormig (%)

   Bahía

   5,6

   1,8

   99

   Senia

   5,6

   1,8

   99

   Bomba

   5,2

   1,8

   99

   J. Sendra

   5,7

   1,8

   99

   Montsianell

   5,7

   1,8

   99

   Gleva

   5,7

   1,8

   99

   Sarçet

   6

   1,8

   99

   Albufera

   5,2

   1,7

   99

   Evenzo heeft de rijst die onder de BOB „Arroz de Valencia” valt de volgende eigenschappen wat samenstelling betreft (gemiddelde waarden):

   Variëteit

   Amylose (%)

   Bahía

   19,1

   Senia

   16,3

   Bomba

   24,9

   J. Sendra

   17,5

   Montsianell

   18,1

   Gleva

   17,7

   Sarçet

   16,3

   Albufera

   25,6

  • 3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

  • 3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong)

  • 3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

   Alle fasen, van het inzaaien tot de oogst en van het drogen tot de voorbereiding voor verpakking.

  • 3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz.

   Het verpakken moet binnen het productiegebied plaatsvinden om de organoleptische eigenschappen van het product te behouden en de traceerbaarheid van het product middels een controlesysteem te waarborgen.

  • 3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering

   De rijst die onder de BOB valt, wordt uitsluitend verkocht in verpakkingen met een genummerd contra-etiket. Op zowel het etiket als het contra-etiket moet verplicht de vermelding „Denominación de Origen „Arroz de Valencia”” zijn aangebracht, eventueel aangevuld met de Valenciaanse equivalent ervan, „Denominació d'Orige „Arròs de València””.

 • 4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

  De teelt vindt plaats in de natuurlijke wetlands van de provincies Alicante, Castellón en Valencia, in de autonome gemeenschap Valencia. Het betreft hoofdzakelijk gemeenten in de omgeving van het natuurpark Albufera in Valencia en het natuurpark van het moerasgebied Pego-Oliva en het moerasgebied Almenara. Al deze gebieden hebben een zeer grote ecologische waarde en rijst speelt hier een hoofdrol in het voortbestaan van het ecosysteem.

  Gemeenten in het gebied waarop de BOB van toepassing is:

  het gebied rond het natuurpark Albufera (provincie Valencia): Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca en Valencia.

  Andere gemeenten in de provincie Valencia: Alginet, Almacera, Almusafes, Alquería de la Condesa, La Alcudia, Alcira, Benifayó, Corbera, Favareta, Fortaleny, Llaurí, Masamagrell, Oliva, La Pobla de Farnals, Polinya del Xuquer, Puzol, Rafelbuñol, Riola, Sagunto en Tavernes de Valldigna.

  Gemeente in de provincie Alicante: Pego.

  Gemeenten in de provincie Castellón: Almenara, Castellón, Chilches en La Llosa.

 • 5. Verband met het geografische gebied

  • 5.1. Specificiteit van het geografische gebied

   Natuurlijke factoren

   Het teeltgebied „Arroz de Valencia” waarop de BOB betrekking heeft, strekt zich uit over wetlands die specifieke irrigatiemogelijkheden bieden. De bodems zijn er van nature kalkhoudend (30-50% carbonaat), kleihoudend, arm aan organische stoffen en alkalisch (pH 8-8,3). Het is zware, weinig doorlatende grond.

   Wat het klimaat betreft, wordt dit gebied, dat gelegen is aan de Middellandse Zee, het hele jaar door gekenmerkt door milde temperaturen, terwijl de – geringe – neerslag vooral in de herfst en de lente valt.

   De nabijheid van de zee zorgt voor een zachte bries, zodat er overdag geen koude wind over het gebied waait. 's Zomers waait vanuit de hoogvlakte een zeer droge en warme westenwind (viento de poniente) over het land.

   Een aanzienlijk deel van het gebied waarop de BOB van toepassing is, valt binnen de grenzen van het natuurpark Albufera in Valencia, dat waardevolle landschapskenmerken bezit. Vanwege de bijzondere eigenschappen van dit gebied mag hier uitsluitend rijst worden geteeld, hetgeen overigens ook onmisbaar is om het ecologisch evenwicht in het natuurpark te behouden.

   De rijstvelden beslaan 65% van het oppervlak van het natuurpark Albufera in Valencia met een oppervlakte van 21.120 ha.

   Menselijke factoren

   De rijstteelt in het gebied waarop de BOB van toepassing is, gaat al vele eeuwen terug. Er zijn documenten die aantonen dat er al rijst werd verbouwd in het voormalige Koninkrijk Valencia vóór de verovering ervan door Jaime I in 1238. In het Llibre dels repartiments, waarin de verdeling van het zojuist veroverde koninkrijk wordt beschreven, is al sprake van rijstvelden.

   Bij de verordening uit 1753 van Koning Fernando VI werden de rijstteeltgebieden in de streek afgebakend.

   Verder wordt de geschiedenis van de rijstteelt in de autonome gemeenschap Valencia beschreven in El arroz (De rijst, 1939) van Rafael Font de Mora y Llorens en in het Compendio arrocero (Compendium van de rijst, 1952) van José María Carrasco García.

   In de loop van al deze jaren zijn voor dit gebied specifieke teelttechnieken ontwikkeld, zoals de „eixugons”, waarbij de teelt enige dagen wordt drooggelegd om de algen te bestrijden. Deze „eixugons” vinden tegen het einde van juni plaats, zodra de rijstplanten zijn ontkiemd.

   Een andere voor dit gebied typische teelttechniek bestaat erin het braakliggende land 's winters te laten overstromen. Hierdoor worden de biologische cycli van bepaalde organismen in de grond onderbroken, zodat de grond als het ware wordt gedesinfecteerd. Daarnaast wordt de aquatische biodiversiteit verbeterd (schimmels, algen en kleine geleedpotigen), waardoor de oogstresten sneller worden afgebroken. Zo vernieuwt de bodem zich met de restanten die erin zijn achtergebleven en dankzij de toevoer van macro- en micronutriënten.

  • 5.2. Specificiteit van het product

   De BOB „Arroz de Valencia” kenmerkt zich door een groot smaakabsorptievermogen dankzij het amylosegehalte van de variëteiten die in het gebied worden geteeld. Behalve een hoog percentage parelvormige korrels, vormt de gelijkmatigheid van de korrelgrootte een zeer belangrijke factor, omdat de rijst daardoor zeer gelijkmatig en constant kan worden gekookt.

  • 5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA)

   Het gebied waarop de BOB van toepassing is, ligt tussen de kust en de in het kustgebied gelegen bergketens. Dankzij deze bijzondere geografische ligging profiteren de velden 's nachts van een zeebries die voor een trage, geleidelijke rijping van de rijstkorrel zorgt. Hierdoor wordt voorkomen dat de korrel barst en dat het risico van brekende korrels bij het pellen of koken tot een minimum wordt beperkt.

   Het gebied waarop de BOB van toepassing is, dat grotendeels wordt gevormd door het natuurpark Albufera in Valencia, bestaat uit zeer oude natuurlijke wetlands. De bodem is er van nature kalkhoudend, kleihoudend, arm aan organische stoffen en alkalisch. Daardoor is de bodem vast, zeer zwaar en ondoorlatend, waardoor de grond met een minimale hoeveelheid water kan worden geïrrigeerd en de voedingsstoffen optimaal kunnen worden benut. Deze aanpak heeft een zeer goede uitwerking op de vulling van de korrels aan de basis van elke pluim, waardoor het risico van misvormde of vormeloze korrels beperkt blijft.

   In het gebied waarop de BOB van toepassing is, waait overdag geen koude wind en is sprake van gematigde neerslag. Dit is gunstig voor het ontstaan van parelvormige korrels, biedt de mogelijkheid variëteiten met een lange cyclus te zaaien zonder het risico van misoogsten en maakt de teelt mogelijk van onder de BOB vallende variëteiten die dankzij hun productie in het afgebakende geografische gebied een onderscheidende eigenschap hebben, namelijk hun amylosegehalte. Deze eigenschap komt verder tot uiting in een veelgeprezen culinaire kwaliteit en hangt samen met het juiste evenwicht tussen het smaakabsorptievermogen en de mate van hardheid van de rijstkorrel.

   De rijstbouwtraditie van Valencia hangt nauw samen met de gastronomische tradities van het gebied. Zo kent Valencia een uitgebreide, op rijst gebaseerde gastronomie, met als belangrijkste bestanddelen de paella, de „arroces caldosos” (rijst in bouillon) en de „arroces al horno” (rijst in de oven). Deze op rijst gebaseerde gastronomie vormt een oorzakelijk verband met de typische variëteiten van het gebied, aangezien het variëteiten betreft die de smaken van de bouillon zeer goed opnemen en zich als een goede smaakgeleider doen kennen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een geheel eigen keuken vergeleken met de wijze waarop rijst in de rest van de wereld wordt bereid.

   De westenwind verjaagt schimmelsporen zoals pyricularia en hemiltosporium, waardoor het risico van kwalitatief slechte rijstkorrels afneemt.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(Artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006 (4))

http://www.agricultura.gva.es/pc_arrozdevalencia

(1) PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12. Vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012.

(3) Vgl. voetnoot 2.

(4) Vgl. voetnoot 2.