Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2014, 25452Ongewenstverklaring vreemdelingen

Ongewenstverklaringen vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 3 juli 2014, onder nummer 2793145904, is de vreemdeling Oana Margineanu, geboren op 6 januari 1979, nationaliteit: Roemeense, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 23 juni 2014, onder nummer 2795128795, is de vreemdeling Joao Paulo Alves Flores, geboren op 13 februari 1993, nationaliteit: Portugese, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 13 juni 2014, onder nummer 2796521372, is de vreemdeling Luis Guerrero Rodriguez, geboren op 23 december 1973, nationaliteit: Spaanse, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 3 september 2014 onder nummer 278.532.4634, is de verblijfsvergunning regulier van de vreemdeling Ivan Nikolaevich Agafonov, geboren op 26 juli 1986, burger van Rusland, met ingang van 31 juli 2014 ingetrokken. Tevens is betrokkene middels voornoemde beschikking met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard. Betrokkene of zijn (bijzonder) gemachtigde kan de gemotiveerde beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Unit 1SZ, Postbus 266, 7600 AG ALMELO. Tegen deze beschikking kan binnen 4 weken volgend op de dag van deze bekendmaking bezwaar worden gemaakt, te zenden naar het voornoemde postadres.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 30 juni 2014, onder nummer 2794152572, is de vreemdeling Elvir Jahic, geboren op 20 oktober 1985, nationaliteit: Zwitserse, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 16 juni 2014, onder nummer 2769614810, is de vreemdeling Yaidy Esther Tio Perez, geboren op 25 december 1975, nationaliteit: Spaanse, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 2 september 2014, onder nummer 2727494180, is de vreemdeling Julieta Rostas, geboren op 7 mei 1981, nationaliteit: Roemeense, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 21 juli 2014, onder V-nummer 802.196.1986 is de vreemdeling Peter Lakatos, geboren op 21 december 1989, nationaliteit: Servische, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en c, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.