Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 25186

Gepubliceerd op 3 september 2014 09:00Schrapping geregistreerde aanduidingen en logo's verkiezing Europees Parlement 22 mei 2014

KIESRAAD

HET CENTRAAL STEMBUREAU VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Gelet op artikel 4 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming jo. artikel Y 2 en artikel G 1, zevende lid, onder d, van de Kieswet;

Overwegende, dat voor de verkiezing van de leden van het Europees parlement die is gehouden op 22 mei 2014, geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd met daarboven geplaatst een van de volgende onder genoemde nummers geregistreerde aanduidingen en de betreffende aanduidingen derhalve op grond van artikel Y 2 jo. artikel G 1, zevende lid, onder d, van de Kieswet dienen te worden geschrapt:

 • 28 Newropeans

 • 29 Libertas

 • 32 Solidara

 • 33 EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP)

 • 35 Partij voor Europese Politiek (PEP)

 • 36 Europa Voordelig! & Duurzaam

 • 39 Aanklacht

 • 41 Vrouwen Partij

 • 45 Nieuwe Communistische Partij – NCPN

 • 46 EU-XL

 • 47 Vooruitgangspartij

 • 49 Ware Volks Partij

 • 51 Red het Noorden

 • 52 Monsterlijst

Overwegende, dat op grond van artikel 4, vijfde lid, van de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten en centrale stemopneming het logo van een politieke groepering wordt geschrapt, indien de aanduiding van de betreffende politieke groepering wordt geschrapt, zodat derhalve de volgende aanduidingen dienen te worden geschrapt:

 • 41 Vrouwen Partij

 • 46 EU-XL

 • 47 Vooruitgangspartij

 • 49 Ware Volks Partij

BESLUIT:

de onder hierboven genoemde nummers geregistreerde aanduidingen en logo’s te schrappen in het register als bedoeld in artikel Y 2 jo. artikel G 1 van de Kieswet.

’s-Gravenhage, 25 augustus 2014

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl