Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2014, 25186Centraal Stembureau

Schrapping geregistreerde aanduidingen en logo's verkiezing Europees Parlement 22 mei 2014

KIESRAAD

HET CENTRAAL STEMBUREAU VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Gelet op artikel 4 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming jo. artikel Y 2 en artikel G 1, zevende lid, onder d, van de Kieswet;

Overwegende, dat voor de verkiezing van de leden van het Europees parlement die is gehouden op 22 mei 2014, geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd met daarboven geplaatst een van de volgende onder genoemde nummers geregistreerde aanduidingen en de betreffende aanduidingen derhalve op grond van artikel Y 2 jo. artikel G 1, zevende lid, onder d, van de Kieswet dienen te worden geschrapt:

 • 28 Newropeans

 • 29 Libertas

 • 32 Solidara

 • 33 EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP)

 • 35 Partij voor Europese Politiek (PEP)

 • 36 Europa Voordelig! & Duurzaam

 • 39 Aanklacht

 • 41 Vrouwen Partij

 • 45 Nieuwe Communistische Partij – NCPN

 • 46 EU-XL

 • 47 Vooruitgangspartij

 • 49 Ware Volks Partij

 • 51 Red het Noorden

 • 52 Monsterlijst

Overwegende, dat op grond van artikel 4, vijfde lid, van de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten en centrale stemopneming het logo van een politieke groepering wordt geschrapt, indien de aanduiding van de betreffende politieke groepering wordt geschrapt, zodat derhalve de volgende aanduidingen dienen te worden geschrapt:

 • 41 Vrouwen Partij

 • 46 EU-XL

 • 47 Vooruitgangspartij

 • 49 Ware Volks Partij

BESLUIT:

de onder hierboven genoemde nummers geregistreerde aanduidingen en logo’s te schrappen in het register als bedoeld in artikel Y 2 jo. artikel G 1 van de Kieswet.

’s-Gravenhage, 25 augustus 2014

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter