Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2014, 25149Vergunningen
Gemeente Heerlen - Kennisgeving verlening beslistermijn: het bouwen van een verpleegafdeling 1ste verdieping aan Voskuilenweg 12 te heerlen
Logo Heerlen
Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijnen te verlengen voor de volgende aanvragen:
 
Het bouwen van een verpleegafdeling 1ste verdieping aan Voskuilenweg 12, 6416 AK Heerlen (datum besluit 22-8-2014, dossiernummer 1161223)
 
Tegen deze verlenging kan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.