Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 25143

Gepubliceerd op 9 september 2014 09:00Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2014, kenmerk 651415-124666-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017 in verband met actualisering van normbedragen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017 wordt vervangen door de bij deze regeling opgenomen bijlage.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

BIJLAGE

Subsidiebedrag per voltijdse opleidingsplaats

nr.

zorgopleiding

Subsidiebedrag per voltijdse opleidingsplaats

1.

Arts infectieziektebestrijding 1e fase

€79.500

2.

Arts infectieziektebestrijding 2e fase

€79.500

3.

Arts tbc-bestrijding 1e fase

€79.500

4.

Arts tbc-bestrijding 2e fase

€79.500

5.

Jeugdarts 1e fase

€69.000

6.

Jeugdarts 2e fase

€69.000

7.

Medisch milieukundige 1e fase

€79.500

8.

Medisch Milieukundige 2e fase

€79.500

TOELICHTING

Met de onderhavige regeling is de bijlage van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017 geactualiseerd (artikel I). In de bijlage staan de subsidiebedragen die per gerealiseerde voltijdse opleidingsplaats worden verstrekt. Deze bedragen zijn gewijzigd in verband met de ontwikkeling van het prijspeil of de ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden. De normbedragen zijn aangepast in verband met de loonbijstelling. Over het loongevoelige deel (70%) is een percentage voor de overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (ova) van 1,94% gehanteerd. Over het prijsgevoelige deel (30%) zal geen correctie plaatsvinden.

Aangezien de wijziging van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017 betrekking heeft op het komende subsidiejaar treedt de regeling in lijn met de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM) in werking per 1 oktober 2014 na de publicatie in de Staatscourant (artikel II).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl