Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2014, 24967Vergunningen
Gemeente Heerlen - Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure: het renoveren beddenhuis en het realiseren van een nieuwe liftschacht aan Zandbergsweg 111 te Hoensbroek
Logo Heerlen
Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure is gevolgd:
het het renoveren beddenhuis en het realiseren van een nieuwe liftschacht aan Zandbergsweg 111, 6432 CC te Hoensbroek (datum besluit 22 augustus 2014, dossiernummer 1271837)
 
Bezwaar 
Belanghebbende kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van een besluit (let op dit is niet de datum van publicatie) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Heerlen
Postbus 1
6400 AA Heerlen
 
STUKKEN INZIEN 
Voor het inzien van besluiten en bijbehorende stukken kunt u een telefonische afspraak maken, telefoonnummer 14 045 (vanuit het buitenland +31(0)45 560 50 40).