Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2014, 24954Vergunningen
Gemeente Heerlen - Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een verpleegafdeling 1ste verdieping aan Voskuilenweg 12 te Heerlen
Logo Heerlen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen hebben vastgesteld dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:
Het bouwen van een verpleegafdeling 1ste verdieping aan Voskuilenweg 12, 6416 AK te Heerlen (datum ontvangst 30 juni 2014, dossiernummer 1161223)
De ingekomen aanvraag omgevingsvergunning is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Heerlen. Houd het dossiernummer van de betreffende aanvraag bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.