Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 24794Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Rectificatie Ontwerpwijzigingsplan ‘Molenlaan 12’ ter inzage, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan “Molenlaan 12” van 24 september tot en met 4 november 2014 voor een ieder tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 9.00 -12.00 uur) ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Tevens zijn de plannen in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

In het wijzigingsplan wordt achter het perceel van Molenlaan 12 de bestemming “Agrarisch” gewijzigd in de bestemming “Wonen” en “Verkeer”. Hierdoor wordt het mogelijk 5 vrijstaande woningen inclusief ontsluitingsweg te realiseren op dit perceel.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Bergambacht, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling ROB, bereikbaar op telefoonnummer 0182-3565555.