Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociaal Economische RaadStaatscourant 2014, 24574Overig

Bekendmaking begroting 2015, Sociaal-Economische Raad

De algemeen secretaris maakt – gelet op artikel 46, tweede en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en artikel 4, tweede en derde lid, van het Reglement van Orde – bekend dat de ontwerpbegroting van baten en lasten voor het jaar 2015 ten kantore van de Sociaal-Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar tegen betaling der kosten verkrijgbaar is gesteld.