Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2014, 24172Besluiten van algemene strekking

Rectificatie regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ivm algemene tegemoetkoming 2013

In de Staatscourant van 2 september 2014 (Stcrt. 2014, 24172), mist in vergelijking met de ondertekende regeling en het aan de SDU gestuurde bestand een opschrift van een tabel.

In de tekst van bijlage B behorende bij artikel I, onderdeel E wordt na

23

tot

> 5

licht

J06BA02

IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL (intravasculair)

1 EH

en voor

CG

omschrijving korte omschrijving DBC-zorgproductcode specialisme

DBC-diagnose-code

weging

ingevoegd:

Tabel 2 Chronische groepen met bijbehorende DBC’s als bedoeld in de artikelen 2 en 3a met de aanduiding licht of zwaar geldend voor de tegemoetkoming over het berekeningsjaar 2013